Kari Smith

Kari Smith er professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder av Nasjonal Forskerskole for Lærerutdanning (NAFOL). Hun har lang erfaring som lærer, lærerutdanner og forsker. For tiden arbeider hun mest med doktorgradsstudier, doktorgradsstudenter og veiledere. Hennes forskningsinteresser er knyttet til vurdering for læring, men hun er også svært opptatt av lærerutdanning, nyutdannede lærere og profesjonell læring blant lærere og lærerutdannere.

Kari Smith vil i sitt innledningsforedrag snakke om begrepet «profesjon». Hun vil stille spørsmål om hva en profesjon er - og hvem som er de «profesjonelle». Hun vil presentere ulike sider av teorien før hun også problematiserer begrepet «profesjonalitet» («professionalism»). Hun vil diskutere ulike former for profesjonalitet – og om forståelser av begrepet kan hindre lærere i å skaffe seg tilstrekkelig rom for selv å kunne både utvikle og utføre profesjonalitet.