Hovedtalere

Kroppsøvingskonferansen 2020 er avlyst p.g.a. koronapandemien

 

Gul beredskap
Professor, Institutt for lærerutdanning - NTNU

Professionalism and Professional Development​

The starting point in professor Kari Smith's presentation is a discussion around the concept ‘profession’. What is a profession and who are the ‘professionals’? Various views from the theory will be addressed, before she will continue to analyse another buzzword, ‘professionalism’. She intend to discuss various  types of professionalism in relation to what might be perceived as conducive and harmful to teachers’ space to enact professionalism and be in charge of their own professional development.

 

 Reidar Säfvenbom portrett
Reidar Säfvenbom – Førsteamanuensis NIH, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk

Sannhet, selvorganisering og z- generasjonen

I sitt innledningsforedrag påstår professor Reidar Säfvenbom at vi som lærere påfører dagens generasjon elever og studenter unødvendig mange universelle sannheter. Det skyldes vår frykt for z-generasjonens evne til å håndtere sin egen tid. Innføringen i sannheter kan bli kontraproduktiv fordi studenter og elever i utgangspunktet ikke nødvendigvis deler vår frykt. Tvert om ser vi mange eksempler på at de forholder seg til mangfold i sannhet på en mer leken måte enn hva vi evner. Sannhetsmangfold er en del av ungdommers levde liv og er absolutt normalt – inntil vi rokker ved det og hevder at det finnes bare en sannhet om for eksempel trening, helse og kropp.