Hovedtalere

Per Midthaugen, NIH

6. juni: Fagfornyelsen i kroppsøving ved Per Midthaugen,   førsteamanuensis i idrettspedagogikk ved Norges idrettshøgskole og leder av læreplangruppa til Fagfornyelsen i kroppsøving

Hvordan vil fremtidens kroppsøvingsfag se ut, og hva er bakgrunnen for endringene som er gjort? Hva bør lærere og lærerutdanning ha fokus på for å ivareta hensikten og intensjonen med planen når den implementeres fra høsten 2020?  Foredraget vil blant annet løfte noen sentrale nøkkelspørsmål for videre diskusjon:

  • Gir læreplanen en tydelig retning for det elevene skal lære – og er kjerneelementene ivaretatt?
  • Er læreplanen tilstrekkelig fornyet og fremtidsrettet?
  • Uttrykker kompetansemålene på en tydelig måte det viktigste elevene skal lære – og er disse målene mulig å vurdere?
Karin Redelius, GIH

 

 

7. juni: Assessment efficacy in PE – what are the requirements? ved  Karin Redelius.  Hun er professor i pedagogikk med "inriktning mot idrottens påverkans- och lärprocesser" ved GIH, Stockholm.

Effektiva bedömningar i kroppsöving - vad krävs då?

Under de senaste decennierna har det svenska skolsystemet reformerats grundligt. I linje med nyliberala strömningar har systemet förändrats från att vara ett av västvärldens mest reglerade till att bli ett av de minst reglerade skolsystemen. I mitten av 1990-talet infördes ett kriterie- eller målrelaterat betygsystem, vilket innebär att uttalade kunskapsmål är framskrivna för varje ämne, även för kroppsövingsfaget, och dessa ska ligga till grund för lärares bedömning av elever. I denna presentation vill jag peka på de för- och nackdelar som finns med ett sådant system. Ambitionen är även att diskutera vad som krävs för att lärare ska kunna göra effektiva bedömningar, det vill säga bedöma elever så som det är tänkt enligt givna direktiv.