Håkan Larsson

Håkan Larsson, professor i idrettspedagogikk ved Norges Idrettshøgskole, har i mer enn tjuefem år forsket i idrettspedagogikk innen hovedsakelig to områder, idrett, kjønn og likestilling, samt undervisning og læring i kroppsøving. I keynoten vil innsikt fra forskning på begge disse områdene kombineres.

Heteronormer i kroppsøving – hva betyr det? Hvordan kan de motvirkes?

I keynoten vil Håkan Larsson presentere aktuell internasjonal forskning om hvordan heteronormer påvirker undervisningen i kroppsøving, uavhengig av kjønn, seksuell legning og kjønnsidentifikasjon. Han vil også diskutere strategier for å motvirke de negative effektene av heteronormer med tanke på økt inkludering.