Elias Halvorsrud

Elias Halvorsrud har lang bakgrunn fra skeive organisasjoner og har blant annet være leder i Skeiv Ungdom og nestleder i Fri - foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold. Han har tidligere forelest for flere studentkull  ved NIH. Til daglig er han teamleder i barneverntjenesten i Eidskog kommune og er utdannet sosionom fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 

 

Kroppsøving for alle?

 

"Jeg elsker friluftsliv,  jeg liker alle typer ballspill og jeg syntes det er artig å danse, men jeg hater gym".

Sitatet kunne vært hentet fra Elias 14 år. Hvorfor har noen ungdommer det sånn? I møte med ungdommer som bryter forventinger til kjønn og seksualitet er det ofte et gjentagende team at kroppsøvingsfaget er det verste de vet, til tross for at de på fritiden liker å gjøre de samme aktivitetene som naturlig inngår i faget. Basert på møter med barn, unge og egne erfaringer, ispedd litt normkritisk pedagogikk, ønsker han å tematisere hvordan kroppsøving kan bli et inkluderende fag for ALLE ungdommer.