svømmehall nih

Kroppsøvingskonferansen 2020 er utsatt til 2021

Konferansen er utsatt til 2021 p.g.a. koronaviruspandemien. Hensikten med konferansene er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk. Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet.