Kroppsøvingskonferansen

Kroppsøvingskonferansen avholdes på Norges idrettshøgskole. Hensikten med konferansen er å dele kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Studiefakta

Søknadsfrist

Kroppsøvingskonferansen 2018 arrangeres 7. - 8. juni på Norges idrettshøgskole. Frist for innsending av abstrakts er 26.02.

Pris

Earlybird t.o.m. 13.april: kr. 1200,- / 800,- for studenter. Ordinære priser: kr 1800,- / 1000,-

Innhold

EARLYBIRD STUDENT

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole arrangerer sin syvende forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget 7. - 8. juni 2018. Årets konferanse har fått tittelen: Kroppsøvingsfaget i bevegelse - gjennom tidene  

Frist for innsending av abstrakts er 26. februar.                                                                 Abstrakts sendes til Gro Jordalen, gro.jordalen@nih.no                                                                    6.april gis tilbakemelding på om abstraktet er godkjent.  

Abstraktsmal   

FOREDRAGSHOLDERE

Inger-Åshild By 

Inger-Åshild By har jobbet i 40 år med kroppsøvingsfaget og har en unik nasjonal posisjon for å kunne diskutere og kontekstualisere faget, både i et historisk og i et mer samtidsorientert perspektiv. Hennes bidrag har tittelen: "Kroppsøvingslærerutdanningen i morgen blir omtrent som i dag?"  NIH har som en av sine hovedoppgaver å utdanne lærere i kroppsøving. Etter å ha vært en del av denne lærerutdanningen i vel 40 av høgskolens 50 år er det tid for et tilbakeblikk. Tema som belyses vil blant annet være:  1) Sentrale ideer og meningsytringer i utviklingen av lærerutdanningen ved NIH. 2) NIHs rolle i utviklingen av kroppsøvingsfaget og lærerutdanningen nasjonalt. 3) Skisser av en framtidig lærerutdanning i kroppsøving.

Hilde Schjerven

Hilde Schjerven er leder av Utdanningsdirektoratet sin arbeidsgruppe for kjerneelementer i kroppsøvingsfaget i forbindelse med den pågående fagfornyelsen. Presentasjonen hennes, "Det nye kroppsøvingsfaget"  har som mål å bidra til 1) Økt forståelse for fagfornyelsen generelt 2) Økt innsikt i arbeidet med kjerneelementer i kroppsøving, innsikt i valg som er gjort og den profilen eller retningen kroppsøvingsfaget er ment å ta 3) Bli kjent med kjerneelementer som grunnlag for det elevene skal lære i kroppsøving.

Endelig program kommer senere. 

Øvrig informasjon

Reise og opphold
- alle deltakere må selv ordne reise og opphold. 

Lunsj begge dager og konferansemiddag torsdag kveld er inkludert i prisen. Du registrerer i påmeldingen hvilke måltider du ønsker å delta på.

Kontakt oss

Reidar Säfvenbom

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506

Aage Radmann

Seksjonsleder

Telefon: +47 23 26 24 07

Marte Bentzen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 36

Per Midthaugen

Førsteamanuensis                                                                                                                                                                                                                                        E-post:per.midthaugen@nih.no                                                                                                                                                                                                              Telefon: +47 23 26 24 04 / +47 976 87 607