svømmehall nih

Kroppsøvingskonferansen 2020

Konferansen arrangeres for niende gang på Norges idrettshøgskole, torsdag 4. og fredag 5. juni 2020. Hensikten med konferansene er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk. Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet.