svømmehall nih

Kroppsøvingskonferansen 2019

Konferansen arrangeres for åttende gang på Norges idrettshøgskole, torsdag 6. og fredag 7. juni 2019. Hensikten med konferansene er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk. Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet.