Kroppsøvingkonferansen

Kroppsøvingsfaget i bevegelse er konferansens tema. Hensikten med konferansen er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Kroppsøvingskonferansen gjennomføres 3. og 4. juni 2021. Konferansen gjennomføres digitalt p.g.a. koronasituasjonen. Meld deg på i dag!

Formål

Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet.

Hovedtalere

Kari Smith, Hovedtaler 3. juni 2021

Kari Smith, NTNU/NAFOL

Ole Hamre, Hovedtaler 4. juni 2021

Ole Hamre er kunstnerisk leder for Fargespill

Program

SE FULLSTENDIG PROGRAM

Konferansen vil i år bli gjennomført digitalt. Den blir gratis, og alle må melde seg på via egen påmeldingslenke som blir tilgjengelig samtidig med programmet.

Ta kontakt med Marte Bentzen om du har spørsmål ang. årets program. 

Kontakt

Marte Bentzen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 36

Ellen Berg

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 53 / +47 997 22 351

Petter Erik Leirhaug

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 57

Reidar Säfvenbom

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506