Kroppsøvingkonferansen

Kroppsøvingsfaget i bevegelse er konferansens tema. Hensikten med konferansen er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Kroppsøvingskonferansen gjennomføres 3. og 4. juni 2021. Konferansen gjennomføres digitalt p.g.a. koronasituasjonen. Meld deg på i dag!

Formål

Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet.

Hovedtalere

Kari Smith, Hovedtaler

3. juni

Kari Smith, NTNU/NAFOL

Kari Smith er professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder av Nasjonal Forskerskole for Lærerutdanning (NAFOL). Hun har lang erfaring som lærer, lærerutdanner og forsker. For tiden arbeider hun mest med doktorgradsstudier, doktorgradsstudenter og veiledere. Hennes forskningsinteresser er knyttet til vurdering for læring, men hun er også svært opptatt av lærerutdanning, nyutdannede lærere og profesjonell læring blant lærere og lærerutdannere.

Kari Smith vil i sitt innledningsforedrag snakke om begrepet «profesjon». Hun vil stille spørsmål om hva en profesjon er - og hvem som er de «profesjonelle». Hun vil presentere ulike sider av teorien før hun også problematiserer begrepet «profesjonalitet» («professionalism»). Hun vil diskutere ulike former for profesjonalitet – og om forståelser av begrepet kan hindre lærere i å skaffe seg tilstrekkelig rom for selv å kunne både utvikle og utføre profesjonalitet.

Ole Hamre, Hovedtaler

4. juni

Spør meg hva jeg har, ikke bare hva jeg mangler!

Fargespill - ressursfokus, anerkjennelse, og interkulturelt fellesskap i praksis.

Fargespill er scenekunst, men også et håndfast eksempel på hva som skjer med både kollektivet og enkeltmennesket når ideen om at alle mennesker har noe unikt å bidra med, blir omsatt i praksis. 

Fargespill er et scenekunstprosjekt. De som står på scenen er barn og ungdom med bakgrunn fra hele verden. Forestillingene bygges av musikk og dans disse unge menneskene har med seg fra sine liv og sine respektive kulturer. Forestillingen er et bilde på hvem vi er sammen i dag og hvordan spørsmålet "Hva har du med deg?" bringer frem ressurser i alle. Fargespill startet som en Festspill-forestilling i 2004 og konseptet har siden spredd seg til 26 kommuner og byer i hele Norge. Fargespills metodikk har de siste årene vært en del av lærerutdanningen ved HVL. Prosjektet har mottatt flere priser og har blitt nominert både til Spellemannsprisen og Nobels Fredspris.

Ole Hamre er kunstnerisk leder for, og en av initiativtakerne til Fargespill. Han har vært tett på prosessene rundt å definere Fargespill som pedagogisk metode og implementering av metoden som grunnleggende føring ved enkeltskoler i Bergen. 

Program

SE FULLSTENDIG PROGRAM

Konferansen vil i år bli gjennomført digitalt. Den blir gratis, og alle må melde seg på via egen påmeldingslenke som blir tilgjengelig samtidig med programmet.

Ta kontakt med Marte Bentzen om du har spørsmål ang. årets program. 

Kontakt

Marte Bentzen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 36

Ellen Berg

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 53 / +47 997 22 351

Petter Erik Leirhaug

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 57

Reidar Säfvenbom

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506