Kroppsøvingskonferansen

Kroppsøvingskonferansen avholdes på Norges idrettshøgskole. Hensikten med konferansen er å dele kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Studiefakta

Søknadsfrist

Kroppsøvingskonferansen 2018 arrangeres 7. - 8. juni på Norges idrettshøgskole. Frist for innsending av abstracts er 26.02.

Innhold

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole arrangerer sin syvende forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget 7. - 8. juni 2018.

Kroppsøvingsfaget i bevegelse - gjennom tidene 
 

Frist for innsending av abstracts er 26. februar. Abstracts sendes til Gro Jordalen, gro.jordalen@nih.no 

Arbeidsformer og organisering

Foredragsholdere Kroppsøvingskonferansen 2018
Det er med stolthet og glede vi presenterer Inger-Åshild By som en av årets hovedtalere. Inger-Åshild By har jobbet i 40 år med kroppsøvingsfaget og har en unik nasjonal posisjon for å kunne diskutere og kontekstualisere faget, både i et historisk og i et mer samtidsorientert perspektiv. Hennes bidrag har tittelen:

Kroppsøvingslærerutdanningen i morgen blir omtrent som i dag?                                         NIH har som en av sine hovedoppgaver å utdanne lærere i kroppsøving. Etter å ha vært en del av denne lærerutdanningen i vel 40 av høgskolens 50 år er det tid for et tilbakeblikk. Tema som belyses vil blant annet være: - Sentrale ideer og meningsytringer i utviklingen av lærerutdanningen ved NIH. - NIHs rolle i utviklingen av kroppsøvingsfaget og lærerutdanningen nasjonalt. - Skisser av en framtidig lærerutdanning i kroppsøving.

Øvrig informasjon

Reise og opphold
Alle deltakere må selv ordne reise og opphold. 

Påmelding og mer informasjon om konferansen kommer.

Kontakt oss

Reidar Säfvenbom

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506

Aage Radmann

Seksjonsleder

Telefon: +47 23 26 24 07

Marte Bentzen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 36

Per Midthaugen

Førsteamanuensis                                                                                                                                                                                                                                        E-post:per.midthaugen@nih.no                                                                                                                                                                                                              Telefon: +47 23 26 24 04 / +47 976 87 607