Kroppsøvingkonferansen

Kroppsøvingsfaget i bevegelse er konferansens tema. Hensikten med konferansen er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Kroppsøvingskonferansen gjennomføres 3. og 4. juni 2021. Konferansen er gratis og gjennomføres digitalt p.g.a. koronasituasjonen.

 

Formål

Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet.

Program

Dag 1 - torsdag 3. juni 2021

Dag 2 - fredag 4. juni 2021

Hovedtalere

Kari Smith, hovedtaler 3. juni 2021

Kari Smith, NTNU/NAFOL

Ole Hamre, hovedtaler 4. juni 2021

Ole Hamre er kunstnerisk leder for Fargespill

 

 

Kontakt

Marte Bentzen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 36

Ellen Berg

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 53 / +47 997 22 351

Petter Erik Leirhaug

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 57

Reidar Säfvenbom

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506