Fysisk aktivitet på barne-/mellomtrinnet

"Daglig fysisk aktivitet i skolen" retter seg mot lærere og assistenter i grunnskolen 1.-7. trinn og SFO-ansatte. Målet med kurset er en mer variert skolehverdag.

Studiefakta

Søknadsfrist

Dato for nytt kurs ikke fastsatt.

Pris

600,-

Innhold

"Daglig fysisk aktivitet i skolen" er et aktivitetsbasert kurs med fokus på både motorisk, kognitiv og sosial læring. 

Deltakerne får eksempler på aktiviteter som fremmer både kognitiv, sosial og motorisk læring, samt støtter opp under de grunnleggende ferdighetene i flere fag. Det blir også presentert ideer til ulike måter å organisere fysisk aktivitet på og hvilken betydning fysisk aktivitet har for barns læring og utvikling. Kurset er et praktisk rettet der deltakerne deltar i aktivitetene.

Arbeidsformer og organisering

Se program for 2016 her

Program for 2017 kommer

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27