Program FAF- seminar 2021

NIH 28.-29. oktober 2021. Seminaret vil inneholde faglig oppdatering om tilpasset fysisk aktivitet innen disse fire kjerneområder: Rehabilitering, Pedagogiske virksomheter, Idretten og Psykisk helsevern.

TORSDAG 28. oktober

08.30-10.00

Registrering

10.00-10.15

Åpning ved Lars Tore Ronglan, rektor på NIH

10.15-11.00

Skader, sykdom og forebygging i Paraidrett

Key Note ved Kathrin Steffen, seniorforsker ved Institutt for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole

11.00-11.20

Kaffepause med noe å bite i

11.20-12.30

Sesjon 1: Hva skjer i idretten?

Utviklingsprosjekt paralympisk idrett

ved Elisabeth Eyde, prosjektleder for utviklingsprosjekt paralympisk idrett

Norges første paraidrettssenter

ved Per-Einar Johannessen og/eller Svein Bergem, fagkonsulenter ved  Paraidrettssenteret i Trøndelag

Presentasjon av den klinisk akademiske forskningsgruppen ENABLE

ved Julia Baumgart, forsker ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet NTNU 

12.30 – 13.30

Lunsj

13.30 – 14.40

Sesjon 2: Nytt fra rehabiliteringsfeltet

Sykling i rehabilitering – hvordan og hvorfor?

ved Berit Gjessing, doktorgradsstipendiat ved Beitostølen Helsesportsenter

Utfordringer og fasilitatorer i vedvarende deltakelse etter habilitering: Erfaringene til innvandrerforeldre og deres barn med funksjonshemming 

ved Shahrzad Arfa, rådgiver ved Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus 

Behov for fysisk rehabilitering etter kreft hos barn - foreløpige resultater fra PACCS studien

ved Hanne Lie, førsteamanuensis ved Avdeling for atferdsmedisin, UiO

15.00 – 16.00

Praktiske økter med bevegelsesaktiviteter

Anerkjennende pedagogikk i fysisk aktivitet ved universitetslektor Espen Berg-Johnsen, NIH

16.45-19.00

Mat & mingling i kantina på NIH

FREDAG 29. oktober

09.00 – 10.00

 

 

Praktiske økter med bevegelsesaktiviteter

Kampsporten Tai Chi

ved Mari Liljenström

Improvisasjonsdans

ved Maria Terese Engdahl-Høgåsen

10.00 – 10.30

Kaffepause

10.30- 11.30

Den uttrykksfulle og kommuniserende kroppen. Hvordan kan man relatere seg til mennesker som ikke behersker det kulturtypiske talespråket i kroppslig samspill og samhandling?

Key Note ved Per Lorentzen, psykolog og førstelektor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.40

 

 

Sesjon 3: Nytt fra feltet fysisk aktivitet innen psykisk helsevern

Sykdom og helse i samme bilde

v/ Nina Helen Mjøsund, forsker ved klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

Fysisk aktivitet og mental helse blant ungdom

ved Organisasjonen Mental Helse ungdom

Tilrettelagt fysisk aktivitet for mennesker med kompleks og langvarig psykiske lidelse

ved Marte Bentzen, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, NIH

13.40 – 14.00

Kaffepause med noe å bite i

14.00-15.00

 

 

Sesjon 4: Inkluderende Pedagogisk praksis

Kroppsøving – med rom for alle

ved Ellen Berg, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, NIH

Uteskole som læringsarena for barn med lærevansker

Ved Bente Ingunn Nergaard, spesialpedagog ved Ullevålsveien skole

«Nelly er aldri tilskuer når klassen har kroppsøving»
ved kroppsøvingslærere Simen Holm Larsen og/eller Andrea Eriksen, Hokksund ungdomsskole

15.00 – 15.15

Oppsummering og takk ved Kristin Vindhol Evensen, Ellen Berg og Marte Bentzen, NIH