Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Studiefakta

Søknadsfrist

Påmeldingsfrist 1. november. Gjennomføring 7.-8. november 2019 på Beitostølen.

Pris

Kr. 1350,- inkl. lunsj begge dager

Søk fra år 1

Innhold

    Beitostølen Helsesportssenter, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, arrangerer FAF-seminaret 2019. Seminaret vil ha et allsidig innhold:

 • Åpningsforedrag v/ Reidun Jahnsen, BHSS/OUS
 • Tilrettelegging av kroppsøving for elever med funksjonsnedsettelser v/ Ingrid Elnan og Vigdis Vedul-Kjelsås, NTNU
 • Erfaringsbasert kunnskap om tilpaset fysisk aktivitet for barn i autismespekteret v/ Siri Kvåle Jordal og Mari Randen, BHSS
 • "Betydningsfulde oplevelser - Oplevelsens betydning" v/ Mie Maar Andersen, phd Elsassfonden, København
 • Målsetting og effekt hos voksne i rehabilitering v/ Line Preede, phd
 • Hvor er kroppen i spesialpedagogikken? v/ Kristin Vindhol Evensen, NIH
 • Inkludering i kroppsøving. Barn- og foreldreperspektiv. v/ Terese Wilhelmsen, NIH
 • Inkluderende idrettsliv v/ Iwonka Vik Olsen, Olympiatoppen Vest
 • Kompetansetjenesten. Status og veien videre. v/ Annika Jordbru, Kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelse
 • Hva skjer i praksisfeltet? v/ VHSS, BHSS, RKHR, Catosenteret og Sunnaas
 • Praktiske økter på BHSS i forhold til aktivitetshjelpemidler og yoga for barn og voksne

FULLT PROGRAM MED TID OG STED

Arbeidsformer og organisering

Torsdag 7. november foregår i sin helhet på på hotell Radisson BLU Beitostølen. Registrering fra kl. 8.30 i hotellets resepsjon. Programmet starter kl. 10.00

  Fredag 8. november vil deler av dagen gjennomføres på BHSS. Dagen avsluttes kl. 15.30.                              

Øvrig informasjon

Hotell
Den enkelte kursdeltaker tar selv kontakt med hotellet og bestiller sitt boalternativ etter eget ønske. Den enkelte betaler selv for oppholdet direkte til hotellet. Oppgi korrekt fakturaadresse med ev. org.nr., ress.nr., telefon og kontaktperson. Bestilling skjer på mail til marit@beitostolen.com . Telefon 61351422.

PRISER HOTELLOVERNATTING 2019

Dersom du bor utenfor hotellet og ønsker å delta på seminarmiddagen torsdag kveld, kan du kjøpe denne i resepsjonen. Kr. 465,-

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27