Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne. 28. - 29. oktober 2021

Studiefakta

28. - 29. oktober 2021

Innhold

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, psykisk helsevern, frivillige organisasjoner og skoler/barnehager som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

FAF seminaret vil foregå over to dager, 28. - 29. oktober 2021.

Seminaret vil inneholde faglig oppdatering om tilpasset fysisk aktivitet innen disse fire kjerneområder: Rehabilitering, Pedagogiske virksomheter, Idretten og Psykisk helsevern.

Detaljert program vil komme senere.

Arbeidsformer og organisering

Vi samarbeider med: 

                             

Kontakt oss

Karoline Brustad Steinbekken

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 21 31 / +47 971 40 722