Friluftsliv i skolens nærmiljø

Dette er et praksisnært seminar for lærere og andre ansatte som jobber med eller ønsker å jobbe med friluftsliv i skolen og naturen som læringsarena. Seminaret passer for lærere og andre ansatte i alle skoleslag.

Studiefakta

Søknadsfrist

Seminaret gjennomføres 25.-26.september. Påmeldingen er nå lukket

Pris

Kr. 750;-

Innhold

Norges idrettshøgskole, i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Universitetet i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet / Høgkskulen på Vestlandet, arrangerer todagerssaminaret Friluftsliv i skolen nærmiljø på NIH tirsdag 25. september og onsdag 26. september.

Seminaret vil inneholde foredrag og praktiske opplegg omkring nærmiljø, lek i friluftsliv, lite ressurskrevende, naturopplevelse, naturkjennskap og naturvennskap.

Både foredrag og praktisk innhold vil legge vekt på friluftsliv i lys av gjeldende og kommende læreplaner

PROGRAM FOR BEGGE DAGER FINNER DU HER.

Arbeidsformer og organisering

Dag 1 vil inneholde praksisnære foredrag inne på Norges idrettshøgskole.

For de som ønsker det, legger vi opp til overnatting i egen friluftslivscamp nært NIH.

Dag 2 blir det praktiske opplegg ute nært NIH og god anledning til faglig utveksling og diskusjon.

Øvrig informasjon

Seminarprisen dekker lunsj begge dager og middag dag 1 kl. 17.00

Seminarstart kl. 10.00 den 25.spetember og seminarslutt  kl. 15.00 den 26. september

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27