Beitokurset

Beitokurset er landets største etterutdanningskurs for kroppsøvingsfaget. Kurset retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og ansatte med ansvar for fysisk aktivitet i skole og SFO.

Studiefakta

Søknadsfrist

Neste Beitokurset gjennomføres 19.-22. januar 2020. Program og påmelding kommer i oktober 2019.

Søk fra år 1

Innhold

I 2020 vil  hele Beitokurset ha fokus på fagfornyelsen i kroppsøving og implementering av denne

Her ser du noe av programmet fra januar 2019:

Fagfornyelsen i kroppsøving v/ Per Midthaugen, førsteamanuensis ved NIH og leder for læreplangruppa til Fagfornyelsen i kroppsøving

Friluftsliv i skolens nærmiljø v/ Kristian Abelsen, universitetslektor ved NIH, er en av mange aktuelle parallellsesjoner, bl.a. sett i lys av fagfornyelsen.

Hvordan praktisere yoga i skolen? v/ Hallgrim Hansegård, FRIKAR Yoga. 

Arbeidsformer og organisering

Mandag og tirsdag velger du mellom forskjellige parallellsesjoner, totalt fire økter på to dager. Disse velger du i påmeldingssystemet. Følg informasjonen og linken du har fått på e-post. Du kan også logge deg inn her via min side   etter at du er påmeldt.  

Priser for heiskort og leie av skiutstyr.

Øvrig informasjon

Viktig informasjon om påmelding
Når du har gjennomført en gruppepåmelding vil hver enkelt deltaker motta en personlig e-post hvor hun/han blir bedt om å fullføre påmeldingen, blant annet ved å gå inn og velge aktiviteter. Det er viktig at den enkelte følger opp og fullfører påmeldingen snarest mulig, for å sikre seg plass på ønsket aktivitet! 

Hotell
Den enkelte kursdeltaker tar selv kontakt med hotellet og bestiller sitt boalternativ etter eget ønske. Den enkelte betaler selv for oppholdet direkte til hotellet. Oppgi korrekt fakturaadresse med ev. org.nr., ress.nr., telefon og kontaktperson. Bestilling skjer på mail til marit@beitostolen.com . Telefon 61351422.

Priser og oppholdsalternativer på Radisson BLU 2019

Egen busstransport kan bestilles i påmeldingen.

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Adviser

Telefon: +47 23 26 20 27