Beitokurset

Beitokurset er landets største etterutdanningskurs i kroppsøving. Kurset retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og assistenter med ansvar for fysisk aktivitet i skole og SFO.

Studiefakta

Søknadsfrist

Beitokurset 2019 gjennomføres 13.-16.januar. Hold av datoen! Program og påmelding kommer i oktober-19.

Innhold

Her ser du noe av innholdet på Beitokurset i 2018:

Hva skjer med fagfornyelsen i kroppsøvingsfaget? ved Hilde Marie Schjerven, leder av UDIR sin arbeidsgruppe som har arbeidet fram forslag til kjerneelementer

Vurdering for læring på elevenes premisser og praktisk økt med innebandy,  ved              Lars Harald Eide, faglærer i kroppsøving og vurderingskoordinator på Granstangen u.skole. Praksislærer og timelærer ved NIH.

Hvordan lykkes med svømmeopplæringen? ved Bjørn Harald Olstad, 1. amanuensis ved Norges idrettshøgskole og kurslærer i svømmeopplæring (Livredningsprøve kan avlegges)

Intro til topptur -praktisk økt. Utstyrstilpassing - randoneeutstyr. Skredfare? Hvilket veivalg? ved Beitostølen Aktiv & Skiskole

Utprøving av spesielle hjelpemidler ute med tilpassing for funksjonshemmede - på Beitostølen Helsesportssenter

Arbeidsformer og organisering

Her finner du programmet for alle dagene:                                                                        PROGRAM FOR BEITOKURSET 2018

Her finner du aktivitetene du kan velge mellom:                                                            AKTIVITETER TIL VALG I PARALELLSESJONER BEITOKURSET 2018

Skiutstyr kan leies på Beitostølen. Se priser her.

Øvrig informasjon

Viktig informasjon om påmelding
Når du har gjennomført en gruppepåmelding vil hver enkelt deltaker motta en personlig e-post hvor hun/han blir bedt om å fullføre påmeldingen, blant annet ved å gå inn og velge aktiviteter. Det er viktig at den enkelte følger opp og fullfører påmeldingen snarest mulig, for å sikre seg plass på ønsket aktivitet! To aktiviteter tilbys bare en økt hver. Logg deg inn på din side her hvis du ønsker å endre valgene dine etter første gangs påmelding.

Hotell
Den enkelte kursdeltaker tar selv kontakt med hotellet og bestiller sitt boalternativ etter eget ønske. Den enkelte betaler selv for oppholdet direkte til hotellet. Oppgi korrekt fakturaadresse med ev. org.nr., ress.nr., telefon og kontaktperson. Bestilling skjer på mail til marit@beitostolen.com . Telefon 61351422.

Priser og oppholdsalternativer på Radisson BLU

Har du valgt påmelding med busstransport? Avreise Oslo Bussterminal - Beitostølen  14. januar kl. 12.00 - ca. kl. 16.00. Retur Beitostølen - Oslo Bussterminal 17. januar kl. 12.00 - ca. kl. 15.30

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27