ADHD, autisme og kroppen

6. april 2018 arrangerer Norges idrettshøgskole dagskurset "ADHD, autisme og kroppen. Utfordringer og potensiale i utdanning?" Kurset retter seg mot lærere som underviser i grunnskole og videregående skole og assistenter i skole og SFO. Det retter seg også mot personer med ADHD og/eller autisme selv og deres familie og venner.

Studiefakta

Søknadsfrist

Kursdato 6. april og påmeldingfrist 3. april

Pris

Kr. 600 inkl. lunsj

Innhold

PROGRAM 6. APRIL

08.30-09.30: Registrering i servicetorget/hovedinngangen, NIH

09.30-09.40: Velkommen til kurs ved Mona S. Moe og Kristin V. Evensen, NIH

09.40-10.30:  "Du må ikke løbe uden for banen", en undersøkelse av inkludering  av elever med autisme og ADHD i kroppsøvingsfaget i Danmark, ved Anette Bentholm lektor ved UCN Danmark.

10.30- 10.45: PAUSE

10.45- 11.30: Erlend E. Mo forteller om bakgrunnen for filmen "Jeg hader ADHD. Børn i en diagnosetid", og hva han ønsker å formidle i et fagfelt hvor medisinering fort blir løsningen på spørsmålene som ikke blir stilt. 

11.30-12.30: LUNSJ (inkl. i kursavgiften)

12.30-14.00: Filmvisning: "Jeg hader ADHD. Børn i en diagnosetid"

14.00 - 15.00: Diskusjon i plenum 

Arbeidsformer og organisering

Kurset avholdes i Auditorium Innsikt, og lunsj blir servert utenfor auditoriet. 

Øvrig informasjon

FOREDRAGSHOLDERE

Anette Bentholm har en uddannelsesbaggrund inden for idræt og fysioterapi, og til dagligt er hun lektor på fysioterapeutuddannelsen, UCN i Danmark. Anette er mor til en 17 årig dreng med autisme, og har de seneste 7 år særligt været optaget af børn med autisme og ADHD, og hvordan man kan optimere deres muligheder for at kunne deltage i de frivillige idrætstilbud. I 2013 udgav hun bogen Idræt flytter grænser, for børn med autisme og ADHD.

I 2012 fik Danmark en inklusionslov, der bevirkede at antallet af specialtilbud blev reduceret og især flere elever med autisme og ADHD kom ind i den danske folkeskole nu uden pædagogisk støtte. Med baggrund i denne lov har Anette i sin ph.d. afhandling Du må ikke løbe uden for banen (afsluttet juni 2017) lavet en processociologisk undersøgelse, af inklusion (og eksklusion) af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten på to folkeskoler, det er denne afhandling og resultaterne der fra Anette vil præsentere på temadagen. 

Erlend E. Mo er utdannet filmregissør og har laget sine fleste filmer i Danmark. Han har primært laget dokumentarfilmer, mange av dem har reist verden rundt og mottatt internasjonale filmpriser. Han er pasjonert friluftsmann og tror det er medisin i seg selv; på fritiden dyrker han jakt, fiske, løping, fjellvandring og telemarkkjøring. Han har blant annet laget filmen ”Jeg hader ADHD – Børn i en diagnosetid” som forteller om en skoleklasse hvor lærere, behandlingsapparat, foreldre og elever sammen velger et nytt syn på symptomene bak ADHD, og andre langsiktige løsninger enn psykofarmaka.

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27