Veiledning Søknadsweb

For å søke opptak til emnet Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring, velg studieprogram Videreutdanning Kroppsøving i Søknadsweb. 

Hvordan søke opptak 

 • Logg inn Søknadsweb. 
 • Under trinn 1 Min Profil svar på spørsmålene og klikk "Neste"
 • Under trinn 2 Velg Opptak
  1. Velg "Nettstudier"
  2. Klikk "Søk"
 • Under trinn 3 Søknad
  1. Velg "Videreutdanning Kroppsøving" fra nedtrekksmeny
  2. Klikk "Send inn søknad"

Emnet Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring velges etter evt. opptak, medio desember. 

Gå videre til Søknadsweb