Digital didaktikk i kroppsøving

Utforsker hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning og bruk av digitale støtte- og læringsmidler i kroppsøving.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni (start august). Emnet tilbys første gang høsten 2023.

Pris

Semesteravgift 840,-

Innhold

Digital didaktikk ble for alvor en del av alle elever og læreres hverdag under pandemi og hjemmeskole. På kort tid endret lærere praksis, prøvde ut og utviklet nye verktøy og læringsformer i kroppsøving.

Ut over digitaliseringens betydning for læringsutbytte, tilpasset opplæring og motivasjon i kroppsøving er VR, ‘flipped and blended learning’ og erfaringer med exergames blant det som vil tematiseres.

Arbeidsformer og organisering

Emnet er nettbasert og uten fysiske samlinger.

Varighet ett semester. Emnet tilbys kun i høstsemesteret. 

Mer informasjon om arbeidsformer og organisering kommer våren 2023. 

Øvrig informasjon

Hele studieprogrammet, på totalt 30 studiepoeng, består av følgende fire emner:

  • Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring, 10 sp fra vår 22
  • Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving, 5 sp fra høst 22
  • Dybdelæring i kroppsøving, 5 sp fra vår 23
  • Digital didaktikk i kroppsøving, 10 sp fra høst 23

Du kan selv velge om du tar en, flere eller alle emnene på totalt 30 studiepooeng. 

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og er 100 % nettbaserte. Det er mulig å melde seg opp til enkeltemner for å styrke egen kompetanse innen ett eller flere av de faglige fokusområdene. Les mer og søk opptak for hvert enkelt studieemne.

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Studiet utvikles med støtte fra HK-DIR.

Emnet tilbys første gang høsten 2023

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14