Videreutdanning Kroppsøving

Fleksibelt og arbeidstilpasset studieprogram med målgruppe lærere og andre som ønsker kompetanse i kroppsøving og arbeid med bevegelseslæring og fysisk aktivitet blant barn og unge.

Nettbasert og uten fysiske samlinger. Studieprogrammet er satt sammen av fire emner som kan tas uavhengig av hverandre. Velg selv om du tar ett, flere eller alle emnene på totalt 30 studiepoeng. Hele programmet gir lærere nødvendig fagfordypning for å undervise kroppsøving i grunnopplæringen. De ulike emnene lanseres fra og med vår 2022 til og med høst 2023.

Læreplanarbeid og vurdering i kroppsøving

Gir innføring i læreplananalyse, baklengsplanlegging og kunnskap om ulike vurderingsformer, og hvordan dette kan bidra til å engasjere elever og fremme læring og utvikling hos alle barn og unge.

Digital didaktikk i kroppsøving

Utforsker hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning og bruk av digitale støtte- og læringsmidler i kroppsøving.