Idrettens organisasjoner og organisering

Emnet er for deg som vil lære mer om hvordan norsk og internasjonal idrett er bygget opp og ledet. Du får oppdatert kunnskap i modulbasert opplæring, samtidig som du får studiepoeng.

Studiefakta

Søknadsfrist

Løpende opptak fra 5. august. Siste mulighet for å søke er 1.12.21.

Studieplan

Idrettens organisasjoner og organisering

Studiepoeng

10

Pris

Kursavgift kr 3500.- + semesteravgift kr 700.-

Søknadsinfo

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

SØK NÅ

Innhold

Gjennom dette kurset får du innsikt i idrettens organisasjoner, og hvordan disse er organisert. Mest vekt legges på norske forhold, men også internasjonal idrett inngår i kurset. Som student tilegner du deg kunnskap som gir forutsetning for arbeid eller tillitsverv i idrettsorganisasjoner.

Kurset er modulbasert der du tematisk får innsikt i disse områdene:

  • Den norske idrettsmodellen
  • Organisering av idretten
  • Idrettspolitikk
  • Idrettens finansiering
  • Internasjonal idrett og den olympiske bevegelse
  • Interessenter og makt

Arbeidsformer og organisering

E-læringen består ulike læringsformer, blant annet filmer med aktører involvert i tema vi tar opp, tekst, quiz og refleksjoner (der noen sendes inn). Du gjør deg ferdig med en modul før du går til den neste. Ved avslutningen av hver modul må studenten bestå en quiz med 15 spørsmål, og dessuten få godkjent et refleksjonsnotat på 800 ord.

Når alle seks moduler er gjennomført og bestått, gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen. Studenten bestemmer selv når denne gjennomføres, men fra den dato eksamensoppgaven er åpnet er tidsbruken på oppgaven satt til en måned.

Øvrig informasjon

Du må gjøre deg ferdig med kurset i løpet av dette kalenderåret (2021)

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad, men den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested. Alternativt søke innpass ved senere studier. 

Veronica Kristiansen, håndballspiller kvinnelandslaget og Györ i Ungarn:
– Kurset har gitt meg den fleksibiliteten jeg trenger som toppidrettsutøver for å kunne studere ved siden av håndballen. Samtidig har det vært et spennende kurs hvor jeg har fått innblikk i organisering og finansiering i mitt eget og andre organisasjonsledd. Jeg synes vi har fått veldig god oppfølging fra skolen.

Henriette Dominique Garcia, ballettdanser i Singapore:
– Jeg har fått svar på mange spørsmål som jeg hadde i forkant. Det har også være motiverende å jobbe med kurset når jeg har fått god veiledning og oppmuntrende tilbakemeldinger underveis. Jeg har lært å tenke utenfor min egen boble og kunne trekke fram viktige elementer i min idrett. LES mer om Garcia i Singapore...

Tommy Olsen, kretsansvarlig trenerutvikling NFF Akershus:
– Kurset har vært veldig lærerikt, og har gitt meg mer og nyttig kunnskap om hvordan idretten er organisert. Jeg har også tilegnet meg ny kunnskap som jeg kommer til å benytte i min jobb i NFF Akershus.

Britt-Anita Leandersen, ansvarlig for inkludering i Tromsø idrettsråd:
– Kurset har gitt både repetisjon, ny kunnskap, og gode refleksjoner om norsk idrett. Et godt bidrag for å gjøre en enda bedre jobb for både idretten som organisasjon, og ikke minst menneskene i organisasjonen.

Bjørn Lindgård, daglig leder Stord idrettslag:
– Jeg er veldig fornøyd med at jeg meldte meg på og var så heldig å få plass. En god miks av fagstoff, videoer og kontrollspørsmål, samt innleveringer. Jeg kommer definitivt til å ta mye av dette i bruk i den daglige driften av idrettslaget, samtidig som jeg vil involvere styret og valgkomitéen på en annen måte.

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229