Idrett og bærekraft

Passer for deg som ønsker bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Emnet gir deg oppdatert teoretisk kunnskap og nyttige forslag til praktisk anvendelse.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. desember (start januar)/1. juni (start august)

Studieplan

Idrett og bærekraft

Studiepoeng

10

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søknadsinfo

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode

2306 (NO)/2307 (ENG)

SØK HER

Innhold

Hovedmålet med emnet er kunnskap om bærekraft, med relevans for idretten. Kompetansen kan brukes uavhengig av rolle i idrettsorganisasjon, forvaltning, næringsliv og skoleverk. Emnet er modulbasert, med følgende oppbygging:

  • Bærekraftig: Begreper og historie
  • FNs bærekraftsmål
  • Den miljømessige dimensjonen
  • Den sosiale dimensjonen
  • Den økonomiske dimensjonen
  • Idrettens arbeid med bærekraft

Arbeidsformer og organisering

Undervisningen er fordelt på seks moduler. Modulene består av tekst og filmer som også inkluderer quiz og oppspill til refleksjon.

Alle sider i hver modul må gjennomføres. Ved avslutningen av hver modul leveres et refleksjonsnotat på oppgitt tema.

Avsluttende hjemmeeksamen bestående av inntil fire oppgaver. Totalt 5000 ord. Det er satt av tre uker til eksamen. Gradert karakter. For å ta eksamen må alle arbeidskrav være levert og godkjent.

Eksamensperiode tilgjengeliggjøres i Canvas (læringsplattform) og er i mai/juni for vårsemesteret og i november/desember for høstsemesteret.

Anslått tidsbruk på eksamen: 3-4 dager.

Øvrig informasjon

Emnet er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte etter bekreftet opptak.

Varighet tilgang studieemne er ett semester (vår eller høst).

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad, men den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested. Alternativt søke innpass ved en senere studier.

Merk at du må ha gjennomført alle arbeidskrav innen eksamensperioden starter. 

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Studiet er utviklet med støtte fra HK-DIR.

Når du klikker på rød boksen «Søk her», kommer du til en veiledning for hvordan du skal gå fram. Merk at du i første omgang (før 1. desember) skal søke på «Sport management NO». Etter opptaket medio desember, bekrefter du at du vil tas opp på studieemnet Idrett og bærekraft.

Les mer om studiet her: 

Emnet foreligger også i en versjon på engelsk. 

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14