Sport Management NO

Studieprogrammet passer for deg som ønsker kompetanse om idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå. Emnene gir deg kompetanse innen bærekraftig utvikling i idretten og/eller ledelse i idretten.

Idrett og bærekraft

Passer for deg som ønsker bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Emnet gir deg oppdatert teoretisk kunnskap og nyttige forslag til...

Idrettens lederskap

Emnet passer for deg som vil lære mer om ledelse generelt og i idretten spesielt.

Idrettens organisasjoner og organisering

Emnet er for deg som vil lære mer om hvordan norsk og internasjonal idrett er bygget opp og ledet. Du får oppdatert kunnskap i modulbasert opplæring, samtidig som du får studiepoeng.