Nettstudier

NIH tilbyr innen Sport Management NO emnene idrett og bærekraft og Idrettens lederskap. Innen Videreutdanning kroppsøving tilbys emnet Kroppslig læring, kroppsøving og begynneropplæring . Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier.