Sponsoravtaler mellom idrettslag og næringslivet

Master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn

Min masteroppgave handler om sponsoravtaler. I dag får idrettsutøvere mye oppmerskomhet i mediene og sponsormarkedet har økt betraktelig de siste årene. Samtidig så tenker sponsoreneannerledes enn før. Vi vet at de stiller større krav til samarbeidet enn tidligere, noe som kan være vanskelig å imøtekomme. Det finnes flere forbund som har slitt med å få inn hovedsponsorer. Oppgaven undersøker samarbeidet mellom idrettsorganisasjoner og bedrifter i næringslivet, det vil si; hva forventer partene av hverandre og hvilke utfordringer finnes det. Forhåpentligvis så vil både idrettsorganisasjoner og bedrifter som bruker sponsing som mediekanal få nytte av kunnskapen som fremkommer. Resultatet av oppgaven kan hjelpe idrettsorganisasjoner til å samarbeide med bedrifter på en smartere måte noe som kan øke verdien av et sponsorat.