Overspisingslidelse og fysisk aktivitet

Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin

Jeg tar en master i idrettsmedisin og har blitt engasjert i et forskningsprosjekt på Modum Bad. Der følger vi pasienter med overspisingslidelse (Binge eating disorder) over ett år og undersøker om kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med en kostholdsplan og fysisk aktivitet kan fungere som behandling for disse pasientene. Min rolle i prosjektet er å gjennomføre alle fysiologiske tester på laben på NIH. Jeg tester blant annet kroppssammensetning, hvilemetabolisme, lungefunksjon og VO2maks. Disse dataene danner grunnlaget for min masteroppgave.

Målet med prosjektet er å undersøke om denne behandlingen fører til færre overspisingsepisoder hos pasientene. I min oppgave undersøker jeg mer spesifikt om denne behandlingen har effekt på nettopp kroppssammensetning, hvilemetabolisme, lungefunksjon og VO2maks. 

Dette prosjektet vil ha nytte for videre forskning på behandling av denne type pasienter.