Eye-tracking og persepsjon i fotball

Master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi

Eye-tracking og persepsjon

Min master handler om eye-tracking og persepsjon i fotball. Formålet er å se om det faktisk er noen forskjell i forhold til mitt tema som omhandler hvordan profesjonelle versus amatørfotballspillere bruker blikket sitt på fotballbanen.

Persepsjon er et veldig spennende område, samtidig som forskningen innenfor dette området er relativt ny. Professor Geir Jordet, min veileder, er blant de fremste i verden på fagfeltet, og kanskje en av de første til å omsette teori fra laboratoriet til praktisk erfaring i den virkelige verden. Det er spennende å få delta i et forskningsprosjekt der vi er i førersetet, både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalitativ studie

Det er mye teoretisk arbeid med masteroppgaven. Samtidig er det praktisk arbeid ved at jeg må ut og hente inn data for analysearbeid. Oppgaven min er en kvalitativ studie, der jeg har jobbet mye ute i felt med videoobservasjon og analyse av fotballspillere. Jeg har besøkt flere norske klubber på ulike nivå, og foretatt testing på både dem og meg selv. Det er alltid en liten utfordring å skrive ut i fra teori når det foreligger svært begrenset kunnskap på fagfeltet fra før av.

Fortsette med forskning

Etter endt masterutdanning kan det hende det åpner seg noen dører innen videre forskning på fagfeltet. Jeg jobber også tett med en doktorgradsstipendiat som etterhvert tar overta mitt arbeid for videre analyse. Kanskje venter det en jobb på meg der når jeg er ferdig?