Fysisk aktivitet og psykisk helse

Master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi

Aktivitetstilbud ved akuttpsykiatrisk avdeling
Jeg skriver master i fysisk aktivitet og psykiatri. Det vi ønsker å se på er pasientenes opplevelse av et fysisk aktivitetstilbud på en akuttpsykiatrisk avdeling, som del av den generelle behandlingen de ellers får der. Vi prøver å legge til rette for motivasjonsstøttende fysisk aktivitet ved å bruke teorier om hva som kreves for å oppnå indre motivasjon og psykisk velvære. Mange pasienter legges inn på tvang ved akuttsykiatriske avdelinger. Kanskje kan aktivitetstilbudet være en arena hvor de føler de har medvirkning og i større grad selv kan bestemme?

Formål med masteroppgaven
Jeg ønsker å se nærmere på pasientenes opplevelse av fysisk aktivitet som en del av behandlingen, og om de opplever endringer i sin egen fysiske- og psykiske helse. Jeg håper funnene mine vil støtte opp under at et bedre aktivitetstilbud for pasienter ved akuttpsykiatriske avdelinger hadde vært hensiktsmessig. Mye forskning viser at fysisk aktivitet har positiv effekt på mennesker med alvorlige psykiske lidelser, men det er viktig å rette fokus mot hvordan aktiviteten burde tilrettelegges for denne gruppen. Vi kan ikke anta at det er et "one size fits all"-tilfelle.

Erfaring som miljøterapeut
Jeg har jobbet som miljøterapeut ved denne akuttpsykiatriske avdelingen i fire år, og observert at det er et lavt aktivitetsnivå blant pasientene. Det er samtidig mange av pasientene som liker å være på tur og i fysisk aktivitet. Jeg har troen på at et velorganisert opplegg for fysisk aktivitet kan øke deres trivsel og gi dem et generelt bedre bilde av deres egen innleggelse.

Eget studiedesign
I arbeidet med masteren er det endel teoretisk arbeid, der man jobber med bakgrunnsteorier og tidligere forskning. Jeg har laget mitt eget studiedesign. Fokus på tidligere forskning og hva som fungerer eller ikke fungerer er dermed svært viktig. Det medfører mye lesing. Det er også mye praktisk arbeid. Når jeg kommer på jobb ved sykehuset, tenker jeg mye på de praktiske utfordringene som oppstår der. Det kan være alt fra å lage arbeidspermer til prosjektet, holde møter og snakke med pasienter om opplegget og hva de synes om det. Det blir mye praktisk arbeid når man skal begynne å samle inn data, alt fra å ha aktivitet med pasientene til å intervjue dem. Jeg har enda ikke kommet over noe forskningsstudie som har kombinert fysisk aktivitetsprosjekter på lukkede psykiatriske avdelinger. Det gjør dette arbeidet svært interessant.