Styrketrening for eldre

Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne

Styrketrening av sykehjemsbeboere
Jeg er med i et doktorgradsprosjekt som heter "Styrketrening av sykehjemsbeboere". Oppgaven er dermed en del av et større forskningsprosjekt på NIH. Formålet med studiet er å se på om tung styrketrening kan øke muskelkvaliteten til eldre, nærmere bestemt hvor mye kraft muskelen klarer å produsere i forhold til størrelsen den har. Min vinkling på oppgaven er å se på fettinfiltrasjon i muskelcellene og se hvordan det påvirker muskelcellene.

Grunnen til at jeg valgte dette temaet er litt på grunn av at vi fikk det presentert og det virket som et bra opplegg med en veldig god veileder. Det var en del av et større prosjekt. Jeg er i tillegg veldig interessert i styrketrening generelt.

Arbeid med oppgaven
Det er en god kombinasjon av praksis og teori som ligger til grunn for arbeidet med masteroppgaven. Høsten 2016 gikk med til praktisk arbeid der vi blant annet testet og trente eldre pasienter på et sykehjem. Det videre praktiske arbeidet vil foregå ved laboratoriet, der vi skal se på ulike muskelprøver og analyserer bilder. Det teoretiske arbeidet vil i all hovedsak foregå på vårparten med fokus på å fremstille resultater og fullføre oppgaveskrivingen.

Drømmejobben
Drømmejobben min er å være fysisk trener for et fotball lag på høyt nivå. Jeg kunne også tenke meg å jobbe som vitenskapelig assistent etter endt mastergrad, som en start på videre muligheter til å drive forskning, eller eventuelt starte på en doktorgrad. Arbeid med dette forskningsprosjektet kan gi meg en mulighet til nettopp det.