Digital fortelling som verktøy for læring i friluftslivsfaget

Master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk

Jeg skriver master i kroppsøving og pedagogikk, mer spesifikt innenfor friluftslivsdelen av faget. Jeg skriver om hva bruk av konseptet digital fortelling kan bidra med som verktøy for læring i friluftslivsfaget. Digital fortelling er en personlig historie som elevene skal lage med bilder, tekst og videoklipp som de setter sammen hvor de så legger på sin personlige fortellerstemme over. Tanken er at de kan bruke det som en erstatning for til eksempel et refleksjonsnotat.

Jeg valgte å skrive om emnet fordi jeg synes det var veldig interessant og ble introdusert til det gjennom bachelorløpet og friluftsliv fordypning. Jeg synes det var veldig morsomt, og da vi startet på masteren kunne vi velge problemstilling selv. Jeg begynte å utforske det og fant ut at det var veldig spennende å fordype meg i.

I prosjektet mitt deltar en klasse med påfølgende lærer. Jeg intervjuer elevene og lærer etter at de har gjennomført konseptet. I tillegg er jeg med i en forskningsgruppe her på NIH som heter annerledes kroppsøving med fokus på dans og friluftsliv. Det har jeg hatt god faglig utbytte av og jeg får mye hjelp her. De som har nytte av masteroppgaven min er alle lærere som driver med kroppsøving og generelt alle som driver med friluftsliv og undervisning i naturen.

Etter endt studieløp så kommer jeg nok til å fortsette jobben jeg har nå. Jeg jobber som opplæringsansvarlig en mellomstor bedrift. På sikt så ser jeg for meg å jobbe som lektor og har veldig lyst å jobbe med uteskole.