Sammenhengen mellom perfeksjonisme, prestasjonsangst og det å "choke" under press

Master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi

Jeg skriver master i coaching og idrettspsykologi. I masteroppgaven min så ser jeg om det er en sammenheng mellom perfeksjonisme, prestasjonsangst og det å "choke" under press. Det vil si at man har gjort det jevnt bra på trening, men får en prestasjonsnedgang i konkurranse. Jeg har valgt å skrive om temaet fordi jeg vet at dette ikke er ønskelig hos idrettsutøvere. Det er i tillegg et tema som ikke har vært så mye belyst. Undersøkelsen jeg bruker er en digital undersøkelse som sendes til idrettsutøvere på toppidrettslinjer og toppidrettsgymnas. Der skal de svare på spørsmål om bevegelse, prestasjonsangst og perfeksjonisme. Nytteverdien av oppgaven er å belyse et tema som ikke er sett på så mye tidligere. I tillegg håper jeg oppgaven vil være nyttig for utøverne. Etter innlevering av masteroppgaven så ønsker jeg å jobbe med toppidrettsutøvere, gjerne i kombinasjon med idrettspsykologi og fysisk trening.