Psykisk helse og fysisk aktivitet

Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin

Jeg tar master ved Norges idrettshøgskole, i idrettsmedisin. Det går i hovedsak ut på fysisk aktivitet og helse. I min masteroppgave så har jeg valgt å fordype meg i fysisk aktivitet i psykiatrien. Det er et spennende interessefelt og jeg har alltid hatt en interesse for psykologi og vært veldig opptatt av psykiske lidelser og psykiske plager, og naturlig nok også vært veldig opptatt av aktivitet og trening. Jeg så en god mulighet til å slå sammen flere av mine interesser i form av masteroppgaven min. Psykiske lidelser har blitt et stort problem og det er stadig flere som rammes. Jeg ser at fysisk aktivitet kan ha en gunstig effekt og være veldig nyttig som en tilleggsbehandling i psykiatrien. I min master har jeg inngått et samarbeid med et psykiatrisk senter som har psykisk aktivitet som et satsningsområde. Per nå er det ganske mye forskning på at fysisk aktivitet har effekt på mange områder, både fysiologiske, psykologiske og sosiale effekter. Derfor er det bevis for å kunne bruke det som behandlingsform, men jeg tror det neste steget går på hvordan det skal tilrettelegges og hvordan det skal implementeres inn i psykiatrien. Det er noe av det jeg ønsker å gjøre for min masteroppgave. Jeg skal ha en kvalitativ studie med enkeltintervjuer av pasienter. Målet er å gi dem en stemme. Jeg tror det er viktig å høre stemmen fra de som står i det. ETTER MIN MASTEROPPGAVE ER JEG INNSTILT PÅ Å JOBBE med folk. Psykiatrien per nå gir meg mersmak. Det er alltid givende å føle at man kan gi noe til noen. Det er forhåpentligvis givende både for dem og ikke minst for meg selv.