Treningsplanlegging og belastning i Norsk toppfotball, herrer

Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne

Kjetil Rønneberg 
Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne
Jeg skriver master om treningsplanlegging i fotball, med belastningsovervåkning og registrering av belastning via GPS og akselerometer gjennom en hel sesong i konkurransefasen. Det er veldig lite forskning på feltet i norsk fotball - litt mer internasjonalt. Grunnen til at jeg valgte å skirve om dette temaet er fordi jeg er lidenskapelig opptatt av fotball. Jeg hadde lyst å komme meg ut i feltet og forske, istedenfor å sitte på et laboratorie hele dagen.

Torvald Berthelsen
Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne
Min master handler om belastningsovervåkning i toppfotballen i Norge der jeg ser på om utøverne når kampintensiteten de har i løpet av treningsuken for å se på skadefrekvens og redusere den, og for å være mest mulig forberedt til de verste periodene du har i en fotballkamp, både på høyintensitetsløp og den totale distansen du skal løpe. Jeg ønsket å få en mer praktisk tilnærming til min master som er mer relatert til fagmiljøet utenfor høgskolen og ikke bare det forskningsbaserte som vi har mye av på min linje.

Sammen har vi vært hos et eliteserielag for herrer hele sesongen, fra mars til desember, tre til fire ganger i uken, og samlet inn data gjennom GPS og akselerometer samtidig som at utøverne har registrert sin subjektive følelse av belastningen på en skala fra 1-10. Vi får da et mål på ekstern og intern belastning, dette fordi hjertefrekvens ikke er et godt mål hos fotballspillere. Vi ble fort integrert i den klubben vi var i og hadde et veldig godt samarbeid med både fysiske trenere og trenerapparatet. Vi tok del i treningsplanleggingen, treningsforberedelsene og aktiviteter som skjedde etter treningene. Vi hadde det utrolig kjekt. Målet vårt etter endt utdanning er å en jobb som fysisk trener og komme oss ut i feltet og jobbe med det vi virkelig liker aller best.

De som kan dra nytte av forskningen vår er vil være medisinsk apparat, trenere, spillere og generelt forskere i fotballmiljøet for å få en indikasjon på hvordan treningsbelastningen er for en fotballspiller i Norge i en normal treningshverdag gjennom en konkurransefase der det er veldig spekket med kamper.