Legacy Management

Master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn

"Ny generasjon unge ledere"?
Temaet for min masteroppgave er Legacy Management der jeg ser på hva som ble gjort i etterkant av Ungdoms-OL på Lillehammer med tanke på legacybegrepet "Ny generasjon unge ledere". Hva er det som kan stå i veien for oppnåelsen av legacyen som ble lovet?Legacybegrepet og idrettsarrangementer er veldig spennende temaer. Det har blitt skrevet en del om temaet, men ikke så mye om dette i forhold til mindre arrangement.

Kvalitativ metode for datainnsamling
På sport management kjører vi ingen fysiske tester på laboratorium, slik de gjerne gjør i idrettsmedisin eller på fysisk prestasjonsevne. Jeg har valgt en kvalitativ metode der jeg har gjort intervju, observasjoner, vært på møter og gjennomført dokumentanalyser.

I arbeidet med masteren må jeg først lese meg opp på temaet og tidligere forskning, før jeg etterhvert velger teori for mitt spesifikke prosjekt. Etter å ha gjennomført datainnsamling, må dette knyttes opp mot teori og tidligere forskning på feltet. Ved å bruke kvalitative intervju som metode, kommer jeg nær de jeg snakker med, noe jeg synes har vært gøy og lærerikt.

Jobb etter endt master
Jeg ser for meg å jobbe med idrettsarrangementer etter at jeg er ferdig. Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg knyttet mange kontakter i norsk idrett og gjordt meg synlig for eventuelle arbeidsgivere. Det er uansett fint å ha en master, fordi man blir mer ettertraktet i arbeidslivet.