Holdninger og verdier blant ledere og ansatte i Norges idrettsforbund (NIF)

Master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn

Min masteroppgave handler om holdninger og verdier blant ledere og ansatte i Norges idrettsforbund (NIF) da med tanke på barne- og ungdomsidrett og hva som er det viktigste med tanke på tidlig spesialisering eller oppdragelse og gode verdier i barne- og ungdomsidretten. Jeg valgte dette temaet fordi det er veldig mye spennende som skjer i Norges idrettsforbund om dagen, og gjennom mine år på bachelorprogrammet ved Norges idrettshøgskole så har jeg blitt veldig interessert i idrettspolitikk og organisasjoner. Jeg ønsker å se om verdiene som NIF uttaler også stemmer i forhold til deres ansatte og ledere. Masteroppgaven min tenker jeg er viktig for politikere og idrettsledere da dette er en debatt som har pågått i flere år og NIF som en verdibasert organisasjon bør vite hva deres ansatte holder som det viktigste i barne- og ungdomsidretten. Det har ikke vært forskning på dette feltet på en stund. Det kan være interessant å se hvilke holdninger og verdier har i forhold til barne- og ungdomsidrett. Jeg skriver en masteroppgavebasert på en undersøkelse gjennomført av Per Øystein Hansen og Sigmund Loland hvor de har sendt ut en spørreundersøkelse til over 3000 ansatte, utøvere og ledere i særforbund, idrettskretser og NIF sentralt. Jeg får da et ferdig datagrunnlag som jeg analyserer. Da tar jeg utgangspunkt i spørsmålene om barne- og ungdomsidrett og analyserer disse for å se om det er noe interessant jeg kan finne ut av i løpet av masteroppgaven. Når jeg er ferdig med oppgaven så håper jeg at min masteroppgave kan være med på å gi meg en relevant jobb i norsk idrett.