Ballspill i kroppsøvingsfaget

Master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk

Min masteroppgave handler om ballspill i kroppsøvingsfaget og hvordan lærere oppfatter ballspill og hvordan de utfører sin praksis av ballspillundervisningen. Jeg valgte å skrive om dette temaet fordi jeg alltid har hatt en stor interesse for ballspill, både som aktiv idrettsutøver, men også gjennom både studiet her på NIH OG GJENNOM ARBEIDSERFARING. JEG SER AT BALLSPILL blir veldig mye brukt og det viser også forskning at det blir. Men, det er ikke så mye forskning på hvordan det utføres. Det har jeg lyst til å undersøke nærmere. Jeg håper det kan bidra til å gi innsyn i ballspill undervisningen og ulike praksiser som skjer rundt på skolene. Min metode i masteroppgaven har vært å intervjue kroppsøvingslærere fra ulike skoler som jobber tett på kroppsøvingsfaget på videregående. Hittil har jeg intervjuet fire personer. Det har gitt en del svar og en del å diskutere og reflektere rundt, blant annet at det er en del variasjon i hvordan man har lyst å utføre ballspill. Det gir også innblikk i hva lærerne har lyst til å få frem gjennom ballspill. Andre interessante ting er at ballspill ikke er nevnt i læreplanen, men allikevel så blir det brukt i så stor grad. Da har det vært spennende å se hvordan lærere føler at de kan fremme de målene som læreplanen har satt gjennom da ballspill. Vi ser også at det varierer en del på både alder, arbeidserfaring og kjønn, noe som er spennende. Når jeg er ferdig med masterstudiet så har jeg veldig lyst til å jobbe på skole, som kroppsøvingslærer, gjerne også på idrettsfag på videregående hvor jeg kan ha håndball som jeg driver med på fritiden.

"