Biomekasinsk analyse av bensarkompasienter

Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne

Anders D. Matthiasen
Jeg har skrevet en masteroppgave om biomekanisk analyse av bensarkompasienter. Bensarkom er en krefttype som rammer i hovedsak unge mennesker. Ettersom disse pasientene har fått fjernet store deler av muskelmassen som virker over kneet, så er de svakere og har en lavere evne til å produsere kraft. Dette fører til at de har en manglende evne til å dempe den kraften som virker gjennom beinet i en gange.

Jan Marius Haraldsen, forskningsdeltaker i prosjektet;
Protesen har gjort at jeg ikke kan bøye kneet mer enn 110 grader. Det har resultert i at jeg ikke kan være hockey-keeper i tillegg til at jeg har utfordringer med å jogge.

Tormod Skogstad Nilsen, førsteamanuensis ved NIH:
Bakgrunnen for sarkomprosjektet er at vi fikk en henvendelse fra Radiumhospitalet hvor fysioterapeutene lurte på om vi på NIH kunne hjelpe dem med en treningsintervensjon for sarkompasientene.

Merethe Lia Johansen, fysioterapeut ved Universitetssykehuset i Oslo;
Grunnen til at jeg henvendte meg til NIH var fordi jeg vet at der sitter det utrolig god kompetanse. I tillegg så har de laboratorium som muliggjør testing av disse pasientene.Det jeg håper å få ut av prosjektet er å finne ut hva vi bør trene på, hvordan vi kan rehabilitere disse pasientene gi dem bedre funksjon og bedre livskvalitet.