Min masteroppgave

Arbeid med masterstudier gir mulighet til fordypning innen spennende tema. Ettersom fagområdet idrettsvitenskap omhandler mange ulike sider ved idrett, gir det også mulighet til utforskning av både kjente og mindre kjente sider ved idrettsfaget.

Martine Nilsen

Masteroppgave om sammenhengen mellom perfeksjonisme, prestasjonsangst og det å "choke" under press

Olav Aanjesen

Masteroppgave om digital fortelling som verktøy i friluftslivsfaget

Heidi Gromstad

Masteroppgave om holdninger og verdier til ledere og ansatte i Norges Idrettsforbund (NIH)

Vilde Rasmussen

Masteroppgave om overspising, kostholdsplan og fysisk aktivitet

Vitaly Berg

Masteroppgave om sponsoravtaler mellom idrettslag og næringslivet

Andrea Hanssen

Masteroppgave om ballspill i kroppsøvingsfaget

Anders Matthiasen

Masteroppgave innen biomekanikk og tilhørende analyse av bensarkompasienter