Kultur og samfunn

Masterprogrammet i idrett og samfunn kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid på tema med en samfunnsvitenskapelig tilnærming, vidt definert.

Studiefakta

Søknadsfrist

15.april

Opptakskrav

Opptaks- og fordypningskrav

Poenggrenser

2018: 32,7

Søknadskode

3018

Studieplan

Kultur og samfunn

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Innhold

Masterprogrammet er underlagt seksjon for kultur og samfunn og er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg gjennom to fagseminar første året, mens andre året er satt av til arbeid med masteroppgaven. Studenten kan spesialisere seg i tema tilknyttet Sport Management, idrettssosiologi, idrettshistorie eller idrettsfilosofi. 

Eksempler på fordypningstema er:

  • Organisasjon og ledelse
  • Politikk og makt
  • Idrettsarrangementer
  • Barne- og ungdomsidrett
  • Fair play og doping
  • Idrettshistorie og nasjonal identitet
  • Kultur, verdier og holdninger idretten
  • Idrettsdeltakelse og sosial ulikhet

Arbeidsformer og organisering

Programmet går over to år hvorav det første året består av metodekurs og fagseminarer, i det andre året skriver studentene masteroppgaven. I det første året vil studentene gjennomgå undervisning i vitenskapsteori og vitenskapelig metode (til sammen 20 sp) og to fagseminarer (20 sp på hver).

Undervisningen vil foregå som forelesninger, egenstudier, og arbeid i grupper med og uten veiledning.

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak

Studiet egner seg for studenter med målsetning om å arbeide innen idrettsorganisasjoner (frivillig, privat og offentlig sektor), skolen og andre relevante områder. Masterprogrammet danner også grunnlag for PHD-studier innen fagområdene idrettshistorie, idrettsfilosofi, idrettssosiologi og Sport Management.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning