Kroppsøving og pedagogikk

Masterprogrammet i kroppsøving og pedagogikk gir kvalifikasjoner for å arbeide selvstendig med vitenskapelig arbeid innen idrettspedagogikk.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Kroppsøving og pedagogikk

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Opptaks- og fordypningskrav

Poenggrenser

2018: 37,8

Søknadskode

3017

Søk her

Innhold

Masterprogrammet er underlagt seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Programmet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innen seksjonens fagområder. Fagområdene er kroppsøving og idrettsfag, friluftsliv, fritid samt funksjonshemming og annerledeshet (fysisk aktivitet og funksjonshemming). Praksisnære og teoretiske spørsmål står sentralt i masterprogrammet. Det søkes å etablere kunnskap som er av betydning for barn og unges læring og utvikling, og for praksis -og yrkesfeltet i skole, ulike fritids- og naturkontekster.

Arbeidsformer og organisering

Programmet går over to år hvorav det første året består av vitenskapsteori, metodekurs og fagseminarer (til sammen 60 sp). Det andre året arbeider studentene under veiledning med gjennomføring av egen undersøkelse og skriving av masteroppgaven (60 sp). I det første året vil undervisningen bestå av forelesninger, egenstudier, arbeidsgrupper med og uten veiledning, fremlegging av arbeid både muntlig og skriftlig. Deler av studiet i vårsemesteret det første studieåret er integrert med et internasjonalt studium i friluftsliv og foregår på engelsk.

Øvrig informasjon

Studiet danner grunnlag for Phd-studier innen fagområdet idrettspedagogikk.

Jobbmuligheter

Studiet egner seg for studenter som ønsker å arbeide innen skoleverket, organisasjons- og idrettsmiljøer, samt i helse- og undervisningssektoren der idrettspedagogisk kompetanse etterspørres og er relevant.

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning