Idrettsmedisin

Masterprogrammet i idrettsmedisin kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsmedisinske problemer og oppgaver.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrettsmedisin

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Opptaks- og fordypningskrav

Poenggrenser

2019: 37,3

Søknadskode

3016

Søk her

Innhold

Masterprogrammet er underlagt seksjon for idrettsmedisinske fag. Studiet danner grunnlag for Phd-studier innen fagområdet idrettsvitenskap. Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor fysisk aktivitet og helse. Fagområdet er tverrfaglig, og søker å etablere kunnskap som er av betydning for utøvelse av idrett og for bruk av fysisk aktivitet innen forebyggende og helsefremmende arbeid.

Fagområder for spesialisering er følgende;

  • Forebygging av idrettsskader
  • Kvinner, trening og helse
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Overvåking av fysisk aktivitet og fysisk form
  • Aktiv rehabilitering av muskel-/skjelettlidelser
  • Fitness

Arbeidsformer og organisering

Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av emnet. Det betyr en veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for PHD-studier innen fagområdet idrettsmedisin.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning