Idrettsmedisinske fag

Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisinske fag, kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsmedisinske problemer og oppgaver.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrettsmedisin

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Innhold

Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor fysisk aktivitet og helse. Fagområdet er tverrfaglig, og søker å etablere kunnskap som er av betydning for utøvelse av idrett og for bruk av fysisk aktivitet innen forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Fagområder for spesialisering er følgende;

  • Forebygging av idrettsskader
  • Kvinner, trening og helse
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Overvåking av fysisk aktivitet og fysisk form
  • Aktiv rehabilitering av muskel-/skjelettlidelser
  • Fitness

Arbeidsformer og organisering

Programmet går over to år der det første året består av metodekurs og fagseminarer (til sammen 60 sp) og det andre er satt av til gjennomføring og utskriving av masteroppgaven (60 sp).

Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av emnet. Det betyr en veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver.

Øvrig informasjon

Utvekslingsmuligheter

Det åpnes for at studentene kan reise på utveksling i ett av semestrene og NIH har gode samarbeidspartnere i utlandet. Vi følger det generelle avtalene for utveksling ved Norges Idrettshøgskole med særlig gode samarbeidspartnere i Canada, men også andre partnere i og utenfor Europa. Se også: http://www.nih.no/student/utveksling/.

Videre studier

Studiet danner grunnlag for PHD-studier innen fagområdet idrettsmedisin.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning