Fysisk prestasjonsevne

Masterprogrammet innen fysisk prestasjonsevne kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid innen det fysiske og biologiske fagområdet.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Fysisk prestasjonsevne

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Opptaks- og fordypningskrav

Poenggrenser

2019: 32,6

Søknadskode

3015

Søk her

Innhold

Studiet av fysisk prestasjonsevne har stor spennvidde fra prestasjonsevne i toppidrett og mosjonsaktiviteter til fysisk arbeidskapasitet hos pasientgrupper, barn og eldre. 

Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor området for å forstå hva som begrenser den fysiske prestasjonsevnen og hvordan den kan påvirkes, for eksempel av trening. Studiet egner derfor for studenter med målsetning om å arbeide innen idrett, helse og undervisningssektoren der slik kompetanse etterspørres.

Arbeidsformer og organisering

Programmet går over to år der det første året består av metodekurs og fagseminarer (til sammen 60 sp) og det andre er satt av til gjennomføring og utskriving av masteroppgaven.

I det første året varierer undervisnings- og arbeidsformene med de ulike emnene. Dette inkluderer forelesninger, egenstudier, arbeid i grupper, fremlegging av arbeider muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for PHD-studier innen fagområdet fysisk prestasjonsevne hos ulike grupper.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning