Coaching og psykologi

Masterprogrammet innen coaching og psykologi kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettspsykologiske og coachingrelaterte problemer og oppgaver.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Coaching og psykologi

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Opptaks- og fordypningskrav

Poenggrenser

2018: 35,3

Søknadskode

3014

Søk her

Innhold

Masterprogrammet er underlagt seksjon for coaching og idrettspsykologi. Studiet er primært et vitenskapelig fordypningsstudium hvor studenten kan spesialisere seg innenfor aktivitets- og idrettspsykologi samt trener og veilederrollen innen topp, bredde og barne- og ungdomsidrett. Studiet egner seg for studenter som ønsker å arbeide innen idretts-, helse- eller undervisningssektoren, og danner også grunnlag for Phd- studier innenfor idrettspsykologi og trener- eller lederrollen i idrett.

Fagområder for spesialisering er følgende:

  • Motivasjon for idrett og bevegelse
  • Prestasjonspsykologi
  • Veiledning og ledelse
  • Mental helse
  • Trenerrollen, veiledning og ledelse i ulike sosiale kontekster
  • Barne- og ungdomsidrett

Arbeidsformer og organisering

Programmet går over to år der det første året består av metodekurs og fagseminarer (til sammen 60 sp) og det andre er satt av til gjennomføring og utskriving av masteroppgaven.

I det første året varierer undervisnings- og arbeidsformene med de ulike emnene. Dette inkluderer forelesninger, egenstudier, arbeid i grupper, fremlegging av arbeider muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning