Sport Management

Studiet integrerer teori og praksis fra humaniora og samfunnsvitenskapene blant annet gjennom å samarbeide rundt forskning og utvikling med det brede arbeidslivsfeltet.

Studiefakta

Søknadsfrist

20. april

Studieplan

Programplan kommer i mai

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Sport Management

Poenggrenser

Nytt studium i 2022

Søknadskode

3025

Søk her fra 1. februar

Innhold

Master i idrett og samfunnsvitenskap, studieretning Sport Management utdanner studenter innen idretts- og bevegelseskulturens betydning for samfunn og individet.

I første studieår får studentene en grundig innføring i grunnleggende teorier innenfor Sport Management-feltet. Dette kombineres med opplæring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og vitenskapsteoretiske problemstillinger. 

Studentene får allerede i andre semester brukt sin tilegnede kompetanse i arbeidslivet, der det utføres en prosjektoppgave i samarbeid med en bedrift, offentlig organ eller organisasjon. 

Andre studieår velger studentene enten praksis eller utenlandsopphold i studiets tredje semester. Programmet avsluttes med skriving av en masteroppgave med selvvalgt tema det fjerde semesteret.

Arbeidsformer og organisering

I løpet av programmet vil studentene møte et bredt spekter av undervisningsformer, både på NIHs campus og ute i arbeidslivet. Studiet er bygget opp rundt studentaktive læringsformer der studentene også lærer av hverandre gjennom gruppearbeid. Mye av læringen vil bestå av selvvalgte fordypningsoppgaver og det stilles forventninger til selvstendig arbeid under god faglig veiledning fra instituttets fagpersoner.  

Betydelige deler av studiet er praksisnært og foregår ute i arbeidslivet hos bedrifter, organisasjoner og det offentlige. Her skal studentene bidra med sine faglig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og kompetanser samtidig som det læres og reflekteres rundt yrkespraksis og koblingen mellom fag og arbeidsliv. 

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet Sport Management.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Jobbmuligheter

Masterprogrammet utdanner studentene til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt i bedrifter, organisasjoner, bedrifter, det offentlige og i skoleverket der det rettes søkelys på de kulturelle og organisatoriske aspektene i idretts- og bevegelsesfaglige prosesser. Du vil kunne arbeide med administrasjon, organisering og ledelse innenfor det idretts- og bevegelsesfaglige område.

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14