Idrett og trenerrollen

Idrett og trenerrollen gir fordypningen og kunnskap i ulike tverrfaglige perspektiver på trenervirksomhet og ferdighetsutvikling, ulike teoretiske rammeverk som danner grunnlag for evnen til å forstå, forutsi og påvirke atferd, læring og utvikling i ulike idrettskontekster.

Studiefakta

Søknadsfrist

20. april

Studieplan

Programplan kommer i mai

Studiepoeng

120

Studieplasser

5

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Idrett og trenerrollen

Poenggrenser

Nytt studium i 2022

Søknadskode

3026

Søk her fra 1. februar

Innhold

Masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap, studieretning Idrett og trenerrollen er et fordypningsstudium der studentene spesialiserer seg innenfor idrett og trenerrollen.

Programmet er særlig rettet mot studenter som innehar en trenerautorisasjon tilsvarende Trener 2, UEFA B-lisens eller høyere.  

Idrett og trenerrollen er spesielt relevant for trenere, lærere, instruktører og andre som jobber med idrett og fysisk aktivitet. Verdien av å kunne tilpasse sitt lederskap og trening til ulike grupper og kunne forstå hvorfor de agerer som de gjør er en viktig del i mange yrker også utenfor idretten. 

I det første studieåret for studentene en inngående innføring i teorier og faglige problemstillinger innenfor trenerrollen og andre sentrale fagdisipliner i idrettsvitenskap og aktivitetslære. Studentene gis også en grundig opplæring i kvantitative og kvalitative metoder og vitenskapsteori. 

Store deler av det andre studieåret utgjøres av emnet Prosjektdesign i bedrift. Her foregår deler av læringen hos en ekstern partner. Studentene går inn i arbeids- og samfunnslivet for å lage en prosjektoppgave basert på caser de møter på arbeidsplassen. 

I tredje semester går studentene ut i praksis. Alternativt kan man velge et utenlandsopphold ved en institusjon som tilbyr undervisning i tilsvarende fagområde. 

Studiet avsluttes med en masteroppgave som går over hele det fjerde semesteret.  

Arbeidsformer og organisering

I løpet av programmet vil studentene møte et bredt spekter av undervisningsformer, både på NIHs campus og ute i arbeidslivet. Studiet er bygget opp rundt studentaktive læringsformer der studentene også lærer av hverandre gjennom gruppearbeid. Mye av læringen vil bestå av selvvalgte fordypningsoppgaver og det stilles forventninger til selvstendig arbeid under god faglig veiledning fra instituttets fagpersoner.  

Betydelige deler av studiet er praksisnært og foregår ute i arbeidslivet hos bedrifter, organisasjoner, idrettslag og det offentlige. Her skal studentene bidra med sine faglig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og kompetanser samtidig som det læres og reflekteres rundt yrkespraksis og koblingen mellom fag og arbeidsliv.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet coaching.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Jobbmuligheter

Et idrettsfaglig masterprogram med fordypning i idrett og trenerrollen kvalifiserer for både selvstendig og samarbeidende praktisk og vitenskapelig arbeid med trenerrelaterte utfordringer og oppgaver. 

Studiet egner seg for arbeider der studenten jobber innenfor trenervirksomhet og trenerutvikling, idretts- og undervisningssektoren eller i kontekster og praksiser hvor kunnskap om læring og ferdighetsutvikling er relevant, slik som i treningsbransjen, kroppsøving, og organisert- og selvorganisert treningsaktivitet. 

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14