European Master in Health and Physical Activity

Dette internasjonale masterprogrammet gir deg kunnskap om fysisk aktivitet i helsefremmende arbeid med basis i et flerfaglig perspektiv.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

Samme som Master idrettsvitenskap - Idrettsmedisin

Søknadskode

3013

Studieplan

European Master in Health and Physical Activity

Studiepoeng

120

Studieplasser

5

Innhold

Masterprogrammet European Master in Health and Physical Activity omfatter betydningen av fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og knyttet opp mot forebygging og rehabilitering. Studiet inkluderer bl.a. metoder og tekniske ferdigheter til bruk for å planlegge, organisere, koordinere og lede fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper, og blant barn, unge voksne og eldre med ulike fysiske forutsetninger. Studiet har relevans for arbeid med fysisk aktivitet i helsefremmende og forebyggende arbeid innen ulike samfunnssektorer. 

Masterprogrammet tilbys i samarbeid med The University of Rome "Foro Italico" (Roma, Italia), Syddansk Universitet (Odense, Danmark), Universiät Wien (Wien, Østerrike), Deutsche Sporthochshule Köln (Tyskland) og Norges idrettshøgskole. Studiet tilbys som en dobbeltgrad. Det betyr at man etter fullført studium får vitnemål både fra Norges idrettshøgskole og University of Rome "Foro Italico".  

Studiet er godkjent på lik linje med de andre mastertilbudene på Norges idrettshøgskole. Du får undervisning og veiledning fra flere gode europeiske forelesere ved de deltagende universitetene, deriblant Norges idrettshøgskole.

Arbeidsformer og organisering

Programmet starter med undervisning (på engelsk) i Roma (60 sp). All undervisning foregår i intensive perioder.

For NIH-studentene vil andre studieår (60 sp) foregå ved NIH. Undervisningen holdes på norsk og engelsk. Studentene skriver masteroppgave på 30 studiepoeng. 

1. studieår (Roma)

  • Modul 1 Biomedical issues in health and exercises 15 ECTS
  • Modul 2 Changing behaviour towards a lifelong active lifestyle: from childhood to adulthood 15 ECTS
  • Modul 3 Movement Therapy and physical activity for the elderly and special populations 15 ECTS
  • Modul 4 Research methodology 15 ECTS

2. studieår (Norges idrettshøgskole)

  • MET400 Quantitative research methodology 5 ECTS
  • MAS449 Psychology of sport and physical activity 15 ECTS
  • MA420 Measurement of physical activity 10 ECTS
  • MAS448 Thesis 30

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak

Studenter som er tatt opp på programmet blir registert som utvekslingsstudenter fra NIH i perioden de er i Roma. Roma tar en studieavgift på 3.200 Euro for hele perioden. Som utvekslingsstudenter kan man søke om støtte fra Lånekassen
De to studentene som er rangert høyest vil få fritak for denne studieavgiften og skal bare betale en avgift på 230 euro per studieår. 

Mer informasjon om programmet finner du programmets nettsider.

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-1130, 12-15)