Master-student flytter seg mellom bevegelsessensorer

Masterstudier

NIH tilbyr masterstudier i idrettsvitenskap som bygger på de fem bachelorprogrammene, i tillegg til master i idrettsfysioterapi og internasjonal masterprogram.