Master-studenter på NIH

Masterstudier

NIH tilbyr masterstudier i idrettsvitenskap som bygger på de fem bachelorretningene, i tillegg til master i idrettsfysioterapi og internasjonal masterprogram.