Produktsjef Akumed

Underveis i masterprosjektet hadde jeg kontakt med produktsjefene for utstyret. Det gjorde meg bevisst på at arbeid med medisinsk teknisk utstyr kunne være en interessant jobb.

Navn: Bjørnar Studieretning: idrettsbiologi/fysisk prestasjonsevne Grad: Bachelor og master

Betydningen av NIH utdannelsen i min jobb
Gjennom lek og moro på enkelte av studiekursene måtte jeg flere ganger tvinge meg selv ut av komfortsonen. I ettertid har jeg forstått at denne lærdommen gjorde meg trygg i min formidling og kommunikasjon av budskap. I min jobb som produktsjef er formidling av fagstoff til blant annet leger en viktig del av hverdagen. Ellers benytter jeg kunnskap fra hele studieløpet i mitt daglige virke.

Da jeg jobbet med masteroppgaven fikk jeg god erfaring med teknisk måleutstyr med mange målevariabler: oksygenopptak, laktat, EMG, blodtrykk, hjertets slagvolum osv. Dette arbeidet var  gøy og inspirerende, samtidig som at utdannelsen ga meg et godt grunnlag til å forstå hvordan diverse utstyr skulle brukes og betydningen av dataene som ble målt. Underveis i prosjektet hadde jeg kontakt med produktsjefene for utstyret. Det gjorde meg bevisst på at arbeid med medisinsk teknisk utstyr kunne være en interessant jobb.

Min arbeidsdag
Medisinsk teknisk utstyr innebærer utstyr som har til hensikt å måle fysiologiske variabler under fysisk arbeid, slik som blant annet oksygenopptak, laktatmåling, arbeids EKG, og aktivitetsregisterering.  Jeg har ansvar for salg av denne produktporteføljen, men den viktigste delen av stillingen er å følge opp kunder, drive support og opplæring. Kundene er alt fra private personer, sykehus (lunge- og hjerteavdelinger), testlaber og forskningsinstitusjoner på universiteter og høgskoler samt toppidretten. I tillegg kan jeg ha kontakt med forskere innenfor arbeidsmedisin - og til og med fagfolk innen hestesport.

Arbeidsdagen er veldig variert. Jeg arbeider administrativt med utarbeidelse av anbund, svarer på epost og annet forefallende arbeid. Samtidig bruker jeg mye tid på kundeoppfølging. Videre installere og montere jeg teknisk utstyr for deretter å gjennomføre opplæring. I tillegg holder jeg kurs og foredrag for kunder og andre interessenter.

Råd til nye studenter
Se på NIH utdannelse som en utdannelse med idrettsfaglig innhold snarere enn en ren idrettsutdannelse. En idrettsfaglig vinkling på en problemstilling er viktig å ta med seg videre uansett hva man ønsker å jobbe med etter endte studier. Tør å utfordre deg selv, kom ut av komfortsonen så ofte du kan og forsøk å dra paralleller med hva du lærer på NIH og hvordan du kan benytte denne kompetansen i både den private og offentlige sektor.