Arrangement

Alumni frokostseminar

NIH ønsker å styrke relasjonen til tidligere studenter, samtidig som vi ønsker å skape en møteplass for arbeidslivet, NIH og nåværende studenter. Vi ønsker derfor å invitere til Alumni frokostseminar 7. mars, med det spennende temaet "Vekst, utvikling og trening - hvordan virker trening på barn og unge".

Åpen Dag

NIH har tradisjon for å arrangere Åpen dag. Arrangementet gir elever i videregående skole og andre interesserte et innblikk i høyere utdanning, forskning, ulike studieretninger og et unikt og yrende studentliv.

Arbeidslivsdagen

Arbeidslivsdagen er et årlig arrangement med det mål å knytte studenter og arbeidsliv tettere sammen. Det gir en unik mulighet til å orientere seg i arbeidslivet og knytte verdifulle kontakter med potensielle arbeidsgivere.