Praktisk info enkeltemneopptak

Søknadsfrister og svar om opptak.

Søknadsperiode:

  • Opptak til emner som undervises høst: 15. juli - 1. august
  • Opptak til emner som undervises vår: 1. november - 1. desember

Du søker via Søknadsweb og i søknaden må du velge hvilke emner du ønsker å søke på i prioritert rekkefølge. Kun emner som vises i Søknadsweb kan man søke opptak til. Informasjon om de ulike emnene som tilbys på Norges idrettshøgskole finner du i Studiehåndboka.

Søkerne rangeres etter tidspunktet hvor NIH mottar komplett søknad med dokumentasjon. 

Innen frist over må du laste opp dokumentasjon som danner grunnlag for opptak i Søknadsweb. Utdanning tatt ved NIH trenger du ikke sende inn dokumentasjon på. Se egen informasjon på NIH sine nettsider om opplasting av dokumentasjon. Følg informasjonen på hva de ulike dokumentene skal kalles.

Svar på opptak:

  • Emner med oppstart høst: Innen 1. september
  • Emner med oppstart vår: Midten av desember

Det er viktig at du har registrert riktig e-postadresse i Søknadsweb. Mer info om sendes per epost om du skulle få tilbud om opptak til enkeltemner.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15