Enkeltemne høstsemester

Søknadsfristen for enkeltemner for høstsemesteret er 1. august.

Du søker via Søknadsweb mellom 15. juli og 1. august. I søknaden må du velge hvilke emner du ønsker å søke på i prioritert rekkefølge. Kun emner som vises i Søknadsweb kan man søke opptak til. Informasjon om de ulike emnene som tilbys på Norges idrettshøgskole finner du i studiehåndboka.

Søkerne rangeres etter tidspunktet hvor NIH mottar komplett søknad med dokumentasjon. 

Innen 1. august må du laste opp dokumentasjon som danner grunnlag for opptak i Søknadsweb. Utdanning tatt ved NIH trenger du ikke sende inn dokumentasjon på. Se egen informasjon på NIH sine nettsider om opplasting av dokumentasjon. Følg informasjonen på hva de ulike dokumentene skal kalles.

Svar på opptaket sendes ut pr. e-post innen 1. september. Det er derfor viktig at du har registrert riktig e-postadresse i Søknadsweb. Mer info om frister og annen praktisk informasjon sendes i epost om du skulle få tilbud om opptak til enkeltemner.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15