Enkeltemne

Hvis man ikke er tatt opp på et studieprogram på Norges idrettshøgskole, kan man følge undervisning og avlegge eksamen som enkeltemnestudent.

Praktisk Informasjon om enkeltemneopptak.

Enkeltemnestudenter må møte opptakskrav og forkunnskapskrav som er fastsatt for emnet. Enkeltemnestudenter har samme krav som ordinære studenter om obligatorisk frammøte, deltakelse i gruppearbeid, innleveringer osv.

Det er mulig å få tilbud om inntil 30 studiepoeng per studieår som enkeltemnestudent. Søkere med aktiv studierett ved et heltidsstudium ved NIH er ikke kvalifisert for emneopptak.

Å være enkeltemnestudent kan være aktuelt for:

 • Personer som mangler ett eller flere emner for å få godkjent en utenlandsk utdanning i Norge.
 • Personer som i sitt arbeid eller utøvelse av sin idrett har spesielt behov for å orientere seg i et emne ved Norges idrettshøgskole, og hvor det ikke forventes at vedkommende søker et helt studieprogram.
 • Studenter ved andre universiteter og høgskoler som ønsker å ta emner som bare tilbys ved Norges idrettshøgskole som ledd i sin pågående utdanning.
 • Tidligere studenter ved Norges idrettshøgskole. 

Enkeltemnestudenter kan få opptak til emner som har ledig kapasitet etter at programstudentene har valgt emner. Søkere er selv ansvarlig for å finne informasjon om de ulike emnene, og eventuelt forkrav og oppmøtekrav. Informasjon ligger tilgjengelig i Studiehåndboka.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å ta emner fra følgende studieprogram som enkeltemnestudent:

 • Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag (BA FKI)
 • Bachelor i friluftsliv (BA FL)
 • Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Betalingsstudier

Det er heller ikke mulig å ta følgende type emner som emnestudent:

 • Emner som inneholder obligatorisk praksis
 • Fordypningsoppgaver på tredje året i bachelorstudier
 • Spesiell metode - prosjektplan, på masterstudier
 • Masteroppgave

Emner det vil være mulig å søke opptak til vil vises nedtrekksmenyen i Søknadsweb når man søker. Om det er et emne som ikke vises her betyr det enten at det ikke er mulig å søke opptak til dette, eller at det ikke undervises det semesteret du søker opptak til. Dette kan du finne i Studiehåndboka.

Opptakskrav

Nivå på emner Opptakskrav
årsstudium Idrett og samfunn Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Emner på andre år bachelor Første år bachelor i idrett eller tilsvarende
Emner på tredje år bachelor Andre år bachelor innen det studieprogrammet emnet ligger under, eller tilsvarende
Emner på masternivå Bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng idrettsfag. Gjennomsnittskarakter må være karakter C eller bedre i hele opptaksgrunnlaget. Fordypningskravet for den aktuelle studieretningen må være dekket.

 

Søknadsfrister

Emner som har undervisning høstsemester: 1. august.
Emner som har undervisning vårsemester: 1. desember.

All dokumentasjon må være lastet opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15