Enkeltemne

Hvis man ikke er tatt opp på et studieprogram på Norges idrettshøgskole, kan man følge undervisning og avlegge eksamen som enkeltemnestudent.

Informasjon om enkeltemneopptaket høsten 2018.

Enkeltemnestudenter må fylle opptakskrav og forkunnskapskrav som er fastsatt for emnet. Enkeltemnestudentene har samme krav som ordinære studenter om obligatorisk frammøte, deltakelse i gruppearbeid, innleveringer osv.

Det er mulig å få tilbud om inntil 30 studiepoeng per studieår som enkeltemnestudent. Søkere med aktiv studierett ved et heltidsstudium ved NIH er ikke kvalifisert for emneopptak.

Å være enkeltemnestudent kan være aktuelt for:

 • Personer som mangler ett eller flere emner for å få godkjent en utenlandsk utdanning i Norge.
 • Personer som i sitt arbeid eller utøvelse av sin idrett har spesielt behov for å orientere seg i et emne ved Norges idrettshøgskole, og hvor det ikke forventes at vedkommende søker et helt studieprogram.
 • Studenter ved andre universiteter og høgskoler som ønsker å ta emner som bare tilbys ved Norges idrettshøgskole som ledd i sin pågående utdanning.
 • Tidligere studenter ved Norges idrettshøgskole. 

Enkeltemnestudenter kan få opptak til emner som har ledig kapasitet etter at programstudentene har valgt emner. Søkere er selv ansvarlig for å finne informasjon om de ulike emnene, og eventuelt forkrav og oppmøtekrav. Informasjon ligger tilgjengelig i Studiehåndboka.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å ta emner fra følgende studieprogram som enkeltemnestudent:

 • Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag (BA FKI)
 • Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Deltidsstudier (betalingsstudier)

Det er heller ikke mulig å ta disse emnene som emnestudent:

 • FAF310 Tilpassa fysisk aktivitet - grunnleggjande prinsipp
 • FAF311 Læring, pedagogikk og tilpassa fysisk aktivitet
 • FAF312 Kroppsøving og idrett for personar med funksjonshemmingar
 • FAF313 Fysisk aktivitet i psykisk helsevern
 • FAF314 Praksislæring
 • FAH375 Helsefremmende og forebyggende arbeid i teori og praksis
 • FAH380 Fordypningsoppgave
 • IBI390 Fordypningsoppgave
 • MA413 Fordypningsoppgave
 • MA500 Masteroppgave
 • MAS448 Thesis
 • MAS510 Idrettsfysioterapi
 • MAS515 Klinisk idrettsfysioterapi
 • MAS590 Masteroppgave i idrettsfysioterapi
 • MET410 Spesiell metode - prosjektplan
 • MET415 Spesiell metode - prosjektplan
 • MET420 Spesiell metode - prosjektplan
 • MET425 Spesiell metode - prosjektplan
 • MET430 Spesiell metode - prosjektplan
 • SPM219 Politikk, organisasjon og samfunn med praksis
 • SPM370 Utvidet praksis
 • SPM395 Fordypningsoppgave
 • TCI240 Fordypningsidrett/treningslære 1
 • TCI241 Fordypningsidrett/treningslære 2
 • TCI331 Coaching 2
 • TCI342 Fordypningsidrett/treningslære 3
 • TCI390 Fordypningsoppgave

Opptakskrav

Nivå på emner Opptakskrav
årsstudium Idrett og samfunn generell studiekompetanse eller realkompetanse
Emner på andre år bachelor første år bachelor i idrettsvitenskap eller tilsvarende
Emner på tredje år bachelor andre år bachelor i idrettsvitenskap innen den aktuelle studieretningen eller tilsvarende
Emner på masternivå Bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng idrettsfag. Gjennomsnittskarakter må være karakter C eller bedre i hele opptaksgrunnlaget. Fordypningskravet for den aktuelle seksjonen må være dekket.

 

Søknadsfrister

Emner som har undervisning høstsemester: 1. august.
Emner som har undervisning vårsemester: 1. desember.

All dokumentasjon må være lastet opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15