Kurs med studiepoeng: Idrettens organisasjoner og organisering

Kurset er for deg som vil lære mer om hvordan norsk og internasjonal idrett er bygget opp og ledet. Du får oppdatert kunnskap i modulbasert opplæring, samtidig som du får studiepoeng.

Studiefakta

Søknadsfrist

Løpende opptak

Studieplan

Idrettens organisasjoner og organisering

Studiepoeng

10

Pris

Kursavgift kr 3500.- + semesteravgift kr 700.-

Søk fra år 1

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søk her

Innhold

Gjennom dette kurset får du innsikt i idrettens organisasjoner, og hvordan disse er organisert. Mest vekt legges på norske forhold, men også internasjonal idrett inngår i kurset. Som student tilegner du deg kunnskap som gir forutsetning for arbeid eller tillitsverv i idrettsorganisasjoner.

Kurset er modulbasert der du tematisk får innsikt i disse områdene:

  • Den norske idrettsmodellen
  • Organisering av idretten
  • Idrettspolitikk
  • Idrettens finansiering
  • Internasjonal idrett og den olympiske bevegelse
  • Interessenter og makt

Arbeidsformer og organisering

E-læringen består ulike læringsformer, blant annet filmer med aktører involvert i tema vi tar opp, tekst, quiz og refleksjoner (der noen sendes inn). Du gjør deg ferdig med en modul før du går til den neste. Ved avslutningen av hver modul må studenten bestå en quiz med 15 spørsmål, og dessuten få godkjent et refleksjonsnotat på 800 ord.

Når alle seks moduler er gjennomført og bestått, gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen. Studenten bestemmer selv når denne gjennomføres, men fra den dato eksamensoppgaven er åpnet er tidsbruken på oppgaven satt til en måned.

Øvrig informasjon

Kurset er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte.

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad, men den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested. Alternativt søke innpass ved senere studier. 

Vi gjør oppmerksom på at neste kurs, «Ledelse i idrett» lanseres høsten 2020. 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229