Kurspakke 1 uten studiepoeng: Idrettens organisasjoner

Kurset er for deg som ønsker innsikt i norsk og internasjonal idrett. Det er et gratis modulbasert kurs bestående av seks moduler som tas enkeltvis, eller om samlet pakke. Kurset gir ingen studiepoeng, men du mottar kursbevis ved godkjenning av alle modulene.

Studiefakta

Søknadsfrist

Løpende registrering

Pris

Gratis

Søk fra år 1

Opptakskrav

Ingen forhåndskrav. Ved registrering mottas en epost med innloggingsdetaljer til kurset

Registrer deg på e-post

Innhold

Innholdet i dette kurset har mye til felles med kurstilbudet med studiepoeng. Du får innsikt i idrettens organisasjoner, og hvordan disse er organisert. Mest vekt legges på norske forhold, men også internasjonal idrett inngår i emnet. Kurset er gratis og det er ingen forhåndskrav til deltakelse.

Som kursdeltaker tilegner du deg kunnskap som vil være til stor hjelp i arbeid eller tillitsverv i idrettsorganisasjoner. Kurset er modulbasert der du tematisk får innsikt i disse områdene:

  • Den norske idrettsmodellen
  • Organisering av idretten
  • Idrettspolitikk
  • Idrettens finansiering
  • Internasjonal idrett og den olympiske bevegelse
  • Interessenter og makt

Hver modul har ulike tema og tas separat. Du foretar en registrering, men tar de modulene du ønsker. Dersom du ønsker kursbevis, må du fullføre en hel modul.

Arbeidsformer og organisering

E-læringen består ulike læringsformer, blant annet filmer med aktører involvert i tema vi tar opp, tekst, quiz og refleksjoner (der noen sendes inn). Ved avslutningen av hver modul må studenten bestå en quiz med 15 spørsmål for å få kursbevis.

Øvrig informasjon

Registrering
Send e-post med fullt navn og navn på organisasjon, klubb eller høgskole til idrettsledelse@nih.no dersom du ønsker å delta på kurset.

Du vil deretter motta en invitasjon fra NIH Canvas for å opprette passord. Senere innlogging skjer via denne lenken: nih.instructure.com/login/canvas. Bokmerk lenken for lettere tilgang neste gang du skal logge på.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229