Kurs med studiepoeng: Idrettens lederskap

Kurset er for deg som vil lære mer om ledelse generelt og i idretten spesielt. Du får oppdatert kunnskap i modulbasert opplæring i et nettbasert emne som kjøres parallelt for heltidsstudenter og emnestudenter. Kurset gjennomføres første gang fra januar 2021, med søknadsfrist 1. desember 2020.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. desember

Studieplan

Kommer

Studiepoeng

10

Pris

Som emnestudent betaler du kun semesteravgift

Søk fra år 1

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Innhold

Hovedmålet med emnet er at studenten skal få kunnskap om idrettens lederskap på ulike nivåer. Ledere kan være ansatte, tillitsvalgte og trenere.

Emnet er modulbasert der du får innsikt i disse temaene:

  • Ledelse (der styrets rolle vektlegges)
  • Ledelse basert på verdier
  • Strategisk og operativ ledelse
  • Styresett i norsk og internasjonal idrett
  • Risikoledelse
  • Ledelse i krevende tider

Arbeidsformer og organisering

E-læringen består ulike læringsformer, blant annet filmer med aktører involvert i tema vi tar opp, tekst, quiz og refleksjoner (der noen sendes inn). Du gjør deg ferdig med en modul før du går til den neste. Ved avslutningen av hver modul må du levere et refleksjonsnotat på 800 ord.

Når alle seks moduler er gjennomført og bestått, gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen. Første anledning for å ta eksamen er april 2021.

Øvrig informasjon

Studenter som ikke er tatt opp som fulltidsstudenter på NIH, søker seg inn som emnestudenter. Kurset er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte etter 1. januar 2021. Som emnestudent kan du ta eksamen når du vil i perioden april – august 2021.

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad, men den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested. Alternativt søke innpass ved senere studier.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229