Idrettens lederskap

Emnet er for deg som vil lære mer om ledelse generelt og i idretten spesielt. Du får oppdatert kunnskap i modulbasert opplæring i et nettbasert emne som kjøres parallelt for fulltidsstudenter og emnestudenter.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. aug (høst)/ 1. des (vår)

Studieplan

Idrettens lederskap

Studiepoeng

10

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Søknadsinfo

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søk her fra 1. november

Innhold

Hovedmålet med emnet er at studenten skal få kunnskap om idrettens lederskap på ulike nivåer. Ledere kan være ansatte, tillitsvalgte og trenere.

Emnet er modulbasert der du får innsikt i disse temaene:

  • Ledelse (der styrets rolle vektlegges)
  • Ledelse basert på verdier
  • Strategisk og operativ ledelse
  • Styresett i norsk og internasjonal idrett
  • Risiko- og kriseledelse
  • Dilemma og utfordringer

Arbeidsformer og organisering

E-læringen består ulike læringsformer, blant annet filmer med aktører involvert i tema vi tar opp, tekst, quiz og refleksjoner (der noen sendes inn). Du gjør deg ferdig med en modul før du går til den neste. Ved avslutningen av hver modul må du levere et refleksjonsnotat på 800 ord.

Når alle seks moduler er gjennomført og bestått, gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen. Første anledning for å ta eksamen er april.

Øvrig informasjon

Studenter som ikke er tatt opp som fulltidsstudenter på NIH, søker seg inn som enkeltemnestudenter. Emnet er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte etter 1. januar.

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad, men den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested. Alternativt søke innpass ved en senere studier.

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229